Kategorija – Naujienos

Šv. apašt. evang. Mato atlaidai

Šv. apašt. evang. Mato atlaidai

2021 m. Rugsėjo 18 val. 18 val. Šv. Mišiomis prasidėjo Šv. apašt. evang. Mato atlaidai , po to vyko Švč. Sakramento adoracija. Rugsėjo 19 d. buvo pagrindinė atlaidų diena. Šv Mišios buvo 9, 11 ir 18 val. Prieš 11 val. Šv. Mišias vyko Eucharistinė procesija. Atlaidų svečias buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos kleb. Dek. mgr. Jonas Morkvėnas. Jis sakė pamokslus ir aukojo Šv. Mišias. Giedojo Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos choras. Choro vadovė ir bažnyčios vargonininkė Viktorija Morkūnienė.

Labai dėkojame atlaidų svečiui kun. Jonui Morkvėnui, Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos chorui, Anykščių parapijos chorui, dalyvavusiems procesijoje, dalyvavusiems adoracijoje, patarnautojams, bažnyčios tarnams, aukotojams, floristei, dalyvavusiems talkoje, pagalbininkams, maldininkams ir visiems parapijiečiams dalyvavusiems Šv. Mato atlaiduose!!! Visiems Dievo palaimos ir Šv. Mato užtarimo!!!

Piligrimystė į Šiluvą

Piligrimystė į Šiluvą

Ankstyvą 2021. 09. 11 rytą Gyvojo rožinio bendruomenių nariai iš Viešintų, Svėdasų ir Anykščių, nenuilstančios Laimutės rūpesčiu suburti, leidomės į Šiluvoje vykstančius didžiuosius Dievo Motinos atlaidus. Nuvykę porą valandų prieš vidurdienio šv. Mišias, dar spėjome pasivaikščioti po Šiluvą, Apsireiškimo koplyčioje pasinerti į asmeninę maldą ir drauge su visais atvykusiais aikštėje sukalbėti bene gražiausią maldą – Švč. Mergelės Marijos Rožinį. Pagrindinis šv. Mišių celebrantas Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasirinktas šiai dienai neatsitiktinai. Šią dieną prieš 600 metų Žemaitija popiežiaus Martyno V bule priimta į Motinos Bažnyčios glėbį. Po šv. Mišių užsukome į Šiluvos baziliką, kur pagarbinę mūsų Išganytoją Švč. Sakramente, sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį. Namo grįžome vakarop dėkinga širdimi Viešpačiui už saulėtą dieną, kupiną maldos ir bendrystės, globojami Švč. Mergelės. Tegul jos globa ir užtarimas visada lydi mūsų parapijos ganytojus bei tikinčiuosius! Švč. Dievo Motina melski už mus!

Andrius Vitkūnas

Po didingais Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios skliautais netrukus skambės pirmieji Šv. Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio akordai

Po didingais Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios skliautais netrukus skambės pirmieji Šv. Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio akordai

Jau 21-ąjį kartą, visą rugpjūčio mėnesį, Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios svečiai bus kviečiami dalyvauti Šv. Mato tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje ir klausytis ne tik atlikėjų iš Lietuvos, bet ir užsienio solistų bei duetų atliekamų kūrinių. Kaip jau tapo įprasta, iš Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios festivalis nusikels ir į kitas, ne tik Anykščių, bet ir kaimyniniuose rajonuose esančias, bažnyčias.

Anot festivalio organizatoriaus Stanislovo Aglinsko, šiais metais klausytojai galės mėgautis itin aukštos kokybės garsu:„Padedant Anykščių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios klebonui, dekanui, kanauninkui, kun. Petrui Baniuliui buvo atlikti pagrindinių vargonų remonto darbai. Daug valandų prie šios kilnios misijos praleido vargonų restauratorius Justinas Šapola ir vargonininkas Rimvydas Griauzdė. Jų dėka galėsime dar aiškiau girdėti instrumento registrų spalvas, visų 46 balsų ir net 2600 vargonų vamzdžių skambesį“.

Festivalio atidarymo koncertas – jau liepos 31 d. Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios skliautuose skambės tarptautinio M. K. Čiurlionio vargonininkų konkurso laureato Rimvydo Mitkaus ir du kart Auksinio scenos kryžiaus laureatės, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro primadonos Viktorijos Miškūnaitės duetas. Rugpjūčio 7 d. – Ispanijos vargonininkės Mar Vaqué Mur koncertas. Rugpjūčio 14 d. festivalio klausytojams pasirodys duetas iš Vengrijos – Ágoston Gedai (vargonai) ir Eszter Gedai  (fleita). Rupgjūčio 21 d. Vargonininko iš Škotijos Andrew Forbes koncertas. Rugpjūčio 28 d. festivalį uždarys vargonininkė iš Čekijos Ivana Michalovičová.

Šių metų festivalio metu taip pat vyks ir tarptautinė jaunųjų vargonininkų sotvykla, kurioje dalyvaus ir anykštėnams savo pasirodymus skirs jaunieji vargonininkai iš Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos. Vargonavimo subtilybėmis su jais dalinsis Lietuvos ir užsienio pedagogai.

Festivalio koncertai skambės ir kitose Utenos apskrities bažnyčiose. Rugpjūčio 8 d. Palūšės Šv. Juozapo bažnyčioje koncertuos Virginija Survilaitė (vargonai) ir Vytenis Gurstis (fleita). Rugpjūčio 15 d. Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje galėsite klausytis Jarūnės Barkauskaitės (vargonai) ir Simonos Liamo (sopranas) dueto. Rugpjūčio 29 d. Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje vargonuos Čekijos vargonininkė Ivana Michalovičová, o rugsėjo 5 d. Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje – Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai) ir Justė Gelgotaitė (obojus).

Šv. Mato tarptautinis vargonų muzikos festivalis – Anykščių ir Seinų (Lenkija) bendrystę per vargonų muziką pradėjęs puoselėti renginys. Pirmą kartą 2000 m. besibičiuliuojančiuose miestuose suorganizuoti koncertai per 21 metus išaugo į tarptautinį festivalį, kuriame be atlikėjų iš Lietuvos ir Lenkijos jau spėjo pasirodyti svečiai iš Latvijos, Norvegijos, Ispanijos, Italijos, Ukrainos, Jungtinių Amerikos Valstijų, kitų Europos ir pasaulio valstybių. Festivalis finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Anykščių rajono savivaldybės lėšomis. Visi festivalio koncertai – nemokami. Daugiau festivalio naujienų ir išsamesnės programos ieškokite – www.organfestival.com bei https://www.facebook.com/OrganFestivalAnyksciai.

Stanislovas Aglinskas

PILIGRIMINIS ŽYGIS

PILIGRIMINIS ŽYGIS

2021 m. liepos 6 d. 14 val. organizuotas piligriminis žygis įvyko. Jautėsi Dievo palaima nuo pat pradžių. Buvo abejonių dėl blogų oro sąlygų, tačiau oras buvo gražus. Susirinko apie 60 piligrimų nusiteikusių eiti bet kokiomis oro sąlygomis. Klebonas Petras Baniulis palaimino visus ir išlydėjo į žygį. Kartu ėjo kun. Raimundas, vargonininkas Rimvydas su choristais, Carito ir Išklausymo tarnystės savanoriai, Šeimų bendruomenė, Krikščioniško gyvenimo bendruomenė, Gyvojo rožinio ir Marijos legiono bendruomenės, AA grupės nariai, Socialinės gerovės centro vadovas su savanoriais, bažnyčios tarnai, patarnautojai ir kiti parapijiečiai. Žygio metu meldėmės, giedojome, bendravome. Gamtoje kun. Raimundas aukojo šv. Mišias. Visi kartu malda ir giesmėmis šlovinome Viešpatį. Po to buvo agapė, bendravimas, giesmės. Ir su gera nuotaika pėsčiomis grįžome atgal. Dėkojame visiems dalyvavusiems, Dievo palaimos ir globos gyvenimo piligrimystėje!

Nuotraukos Silvijos Š.

Sutvirtinimo sakramento teikimas Anykščių šv. apašt. ev. Mato parapijoje

Sutvirtinimo sakramento teikimas Anykščių šv. apašt. ev. Mato parapijoje

Gražų 2021m. birželio 25 -osios vakarą į mūsų šventovę susibėgo dekanato jaunimas, jų Sutvirtinimo globėjai, artimieji, draugai. Prisijungė ir suaugusieji, kuriems pasiruošti šiam sakramentui padėjo kunigai. Iš viso 79 jaunuoliai ir 9 suaugę. Po įtempto karantininio laiko širdis džiūgavo tiek žmonių šventoriuje regint… Dekanas kan. Petras Baniulis palaimino ir įvedė į bažnyčią visus, pasiruošusius iš Vyskupo Lino rankų priimti Šv. Dvasios dovanas. Tikrame susikaupime prabėgo Šv. Mišių  liturgija, pagarbiai priimtas Sutvirtinimo sakramentas. Graži bendra nuotrauka ant mūsų didingos bažnyčios laiptų, iš Vyskupo rankų gautas Sutvirtinimo sakramento pažymėjimas. Jautri ir džiugi šventė. Kad tik gyvenime nepasimestų šitas išgyventas grožis ir gėris … Tai didžiausias kunigų ir katechetų troškimas. Atitrauk mus nuo klaidų,  dvasios šalty duok jėgų, tiesink vingius mūs takų. / Duok mums, mylintiems Tave,  tikintiems Tava galia, dovanas septynerias. (Iš sekvencijos Šv. Dvasiai).

Katechetė Daiva Kuprionienė

Šv. Mišioms vadovavo ir Sutvirtinimo sakramentą teikė Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. Egidijus Tubelis, Anykščių parapijos klebonas kan. Petras Baniulis ir Alantos parapijos adm. kun. Audrius Vogulis. Dėkojame vyskupui Linui, kunigams, katechetei Daivai Kuprionienei ruošiant jaunimą ir visiems dalyvavusiems, padėjusiems ir prisidėjusiems!!!

Vaikų I-oji Komunija

Vaikų I-oji Komunija

2021 m. birželio 12 ir 19 d. 17 val. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje Šv. Mišiose vaikai priėmė I-ąją Komuniją. Dievo palaimos jų tikėjimo kelionėje!!! Dėkojame katechetėms Astai Striogienei ir Daivai Buelei ruošiant vaikus! Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šios šventės!

Šv. Jokūbo kelias

Šv. Jokūbo kelias

    Piligrimystė – viena seniausių krikščioniškosios Europos tradicijų. Šv. Jokūbo kelio tinklas apima 40 Lietuvos savivaldybių. Šv. Jokūbo ženklas – kriauklė. Legenda byloja, kad jis kriauklės pagalba gerdavo vandenį kelionės metu.
    Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia irgi turi kriauklės ženklą ir yra stotelė keliaujantiems piligrimams.
     Šiais metais Anykščių savivaldybė buvo įtraukta į sąrašą keliauti Šv. Jokūbo keliu.
     Ir… 2021 06 04 d. gavę Anykščių klebono P. Baniulio palaiminimą, dešimt šaunių Jono Biliūno gimnazijos mokinių, lydimi vadovės – dorinio ugdymo mokytojos Daivos  Kuprionienės, dorinio ugdymo mokytojos Astos Striogienės ir katechetės Daivos Buelės su savo sūnumi A. Baranausko mokyklos mokiniu Justinu Bueliu, žengė pirmus žingsnius nuo Anykščių bažnyčios link Užunvėžio.
     18 kilometrų buvo tikrai turiningi savo stotelėmis – Liudiškiai, Storiai, Nevėža, S. Kairio gimtinė ir Užunvėžių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia. Buvo pamatyti, pačiupinėti visi vabalai, varlės ir žolytės… bendravimas žodžio ir skanėsto pavidaluose dar labiau visus suartino ir leido susilieti su nuostabia Dievo kūrinija, kuri visą kelią lydėjo mus. O kur dar Šv. Jono šaltinėlyje pamerktos pavargusios kojos ir šulinio vanduo lietuvių kalbos mokytojo Balio Žvirblio sodyboje…
      Mes tokie laimingi, kad būtent MES buvom pirmieji pravėrę Anykščių Šv. Jokūbo stotelės vartus ir suradę savyje tiek ištvermės, jėgos, meilės ir nuostabių emocijų…, nežinodami, kad jos laukė mūsų…
      Ačiū komandai už bendrystę ir Mūsų Kūrėjui už gerą orą.

Daiva Buelė

Anykščių dekanato kunigų susirinkimas

Anykščių dekanato kunigų susirinkimas

Gegužės 13 d. vyko Anykščių dekanato kunigų susirinkimas. 11 val. Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM vadovavo Šv. Mišioms.  Kartu meldėsi Anykščių dekanato kunigai: dekanas kan. Petras Baniulis, kan. teol. lic. Saulius Filiipavičius, kun. Raimundas Simonavičius, kun.  lic. Andrius Šukys, kun. mgr. Mindaugas Šakinis, kun. mgr. Audrius Vogulis, kun. Raimundas Zimka. Po Šv. Mišių parapijos namuose vyko vyskupo vedama konferencija. Vyskupas Linas aptarė Panevėžio vyskupijos įvairius klausimus, domėjosi parapijų situacija, pristatė ir aptarė ateities planus.  Anykščių dekanato kunigų susirinkimas baigėsi skaniais pietumis.

Nuotraukos R. Z. ir S. Š.