Kategorija – Naujienos

Susitikimas su kun. Algiu Vaickūnu

Susitikimas su kun. Algiu Vaickūnu

Vasario 19 d. mūsų parapijoje lankėsi kun. Algis Vaickūnas. Jis atlieka tarnystę Vilniaus Šv. Teresės parapijoje ir Dievo Gailestingumo Šventovėje. Dėkojame kun. Algiui Vaickūnui atvykusiam į Anykščių parapiją, pasidalinusiam prasmingomis mintimis apie Adoraciją ir aukojusiam Šv. Mišias!!!

Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Būti vienam-tai būti vienišam, o būti kartu- tai padėti, pamatyti kito skausmą ir džiaugsmą, kartu tai išgyventi, augti per Dievą. 

Geriau būti kartu, visada ieškoti kito, traukti jį savo pavyzdžiu ir meile, kad bendruomenė plėstūsi ir nebūtume vieniši. 

Prašykime Viešpaties, kad taptume vienas kitam druska ir šviesa, leidžiančia patirti gyvenimo pilnatvę. Šviesa, kurią atiduodame ir išdalijame, kad, gyvendami vienas su kitu, atpažintume tarp mūsų gyvenantį Dievą.

Šeimų bendruomenė kviečia visus jaukiai bendrystei kiekvieno mėnesio antram sekmadienio rytui 11 val. Mišioms. 

Nuotraukos 02. 09 šeimų Mišių.

Živilė Rupšienė

dav
dav
dav
Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Popiežius Pranciškus apaštališkajame laiške „Amoris Laetitia“ rašė: „Nė viena tobulai susiformavusi šeima nenukrenta iš dangaus; šeimoms reikia nuolat augti ir brandinti gebėjimą mylėti. …Nepraraskime drąsos dėl savo trūkumų ir nesustokime ieškoti tos meilės ir bendrystės pilnatvės, kurią Dievas mums suteikia.“

Kaip ir kiekvieno mėnesio antrąjį sekmadienį, kviečiame į 11 val. Šv. Mišias susirinkti su savo šeimomis – vaikais, tėvais, seneliais, krikšto vaikais ir t.t. Semkimės Kristaus šviesos, kad būtume į Jį panašūs ir liudytume Jo meilę savo šeimose ir visur, kur esame!

Nuotraukos iš 2020 m. sausio mėnesio šv. Mišių su šeimomis.

Dievo Žodžio sekmadienis

Dievo Žodžio sekmadienis

Šiemet minimos šv. Jeronimo, Bažnyčios mokytojo, mirties 1600 metinės. Popiežius šios jubiliejinės sukakties proga paskelbė liturginę naujovę: Jis įrašė Trečiąjį eilinį sekmadienį į liturginį kalendorių kaip Dievo Žodžio sekmadienį. Pasak Pranciškaus, tokiu būdu bus galima „naujai išgyventi Prisikėlusio Viešpaties gestą, kuriuo jis ir mums atveria savo Žodžio lobyną, kad pasaulyje būtume to neišsemiamo turto skelbėjai“. Šiemet Dievo Žodžio sekmadienis minimas pirmąjį kartą. (Vatican News)

Sekmadienį, sausio 26 d. Dievo Žodžio sekmadienį šventėme Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje. Po 11 val. Šv. Mišių parapijiečiai skaitė visą Evangeliją pagal Luką. Tuo metu vyko Švč. Sakramento adoracija. Dėkojame visiems dalyvavusiems ir skaičiusiems Evangeliją.

Anykščių parapijos bendruomenių susitikimas

Anykščių parapijos bendruomenių susitikimas

Šeštadienį, sausio 25 dieną, Anykščių parapijos namuose įvyko ilgai lauktas ir tyliai mintyse brandintas bendruomenių narių ir veikliųjų grupelių susirinkimas. Jame dalyvavęs klebonas kun. Petras Baniulis džiaugėsi bendruomenių susirinkimo iniciatyva, kuri, pasak jo, buvo įgyvendinta pirmą kartą Anykščiuose jo klebonavimo metu.

Susitikimo metu buvo pristatyti 2019 m. bendruomenėse nuveikti darbai, įvykę renginiai, susitikimai, iškelti tikslai atėjusiems metams bei pasidalinta ateities svajonėmis. Susirinkime dalyvavo Krikščioniško gyvenimo bendruomenės, Marijos legiono, Gyvojo rožinio nariai, Šeimos centro ir Išklausimo tarnystės savanoriai, „Salve cantus“ choristai, Šeimų bendruomenės, Anykščių socialinės gerovės centro ir Carito nariai. Apie 30 bendruomenių atstovų besibaigiant susitikimui džiaugėsi galimybe vieni kitus pažinti ir sužinoti, kokie yra grupelių džiaugsmai ir išbandymai. Tikiu, kad ne vienam iš mūsų širdy kilo noras „priglausti“ vieną Marijos rožinio paslaptį ar pasidalinti savo idėjomis ir rankų pagalba organizuojant Gavėnios rekolekcijas. Juk kartu galime dar daugiau, ir, kaip dalinosi susitikimo organizatorė Vaida, „būtų gaila neišnaudoti tos patirties ir entuziazmo, kurį, matau, turite“. Vikaras kun. Raimundas Zimka pabrėžė tokių susitikimų svarbą, nes bendruomenėms tai gali padėti labiau sinchronizuoti tarpusavy savo veiksmus ir įgyvendinti savo iniciatyvas, pasitelkus bendraminčių pagalbą.

Įvykęs susitikimas paliudijo parapijiečių užsidegimą nešti Kristaus gerąją naujieną į visus kampelius Anykščių krašte. Tad su dar didesniu entuziazmu dirbsime ir toliau, įgyvendinsime savo pristatytus tikslus, ir vėl visi susibėgsime kitais metais.

Iki kitų susitikimų ir ačiū jums, kad esate!

Justė ir Stanislav Lotyš

Šventoji Šeima

Šventoji Šeima

Šiandien Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas. Meldėmės už šeimas. Po 9 ir 11 val. Šv. Mišių vaišinomės koše ir arbata. Po 11 val. Šv. Mišių mus aplankė Kalėdų Senelis, kuris vaikams atnešė dovanų. Dėkojame visiems padėjusiems ir dalyvavusiems!!!

Nuotraukos Anykščių parapija

Nuotraukos Sigito Petravičiaus

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!!!

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!!!

Dėkojame visiems padėjusiems ruoštis, puoštis Šv. Kalėdoms ir visiems dalyvavusiems, patarnavusiems, giedojusiems Šv. Kalėdų Šv. Mišiose. Taip pat dėkojame už muzikinę programą vykusią prieš Šv. Mišias. Tegu kūdikėlis Jėzus kasdien gimsta mūsų širdyse.

Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Anykščių šv. Mato bažnyčioje kas antrą sekmadienį, 11 val. kviečiame į šv. Mišias atvykti su šeimomis, ypač su vaikais.
Suprasdami, jog su mažais vaikais dalyvauti Mišiose dažnai nėra lengva, siūlome išbandyti vaikų kampelį. Mažųjų ten lauks savanoriai, kurie darys su vaikais darbelį tos dienos Evangelijos tema. Tėveliai gali būti ir su vaikučiais, o didesnius ir drąsesnius galima palikti. Visus šv. Mišių dalyvius kviečiame prisijungti į aktyvią maldą – pastebėti šalia esantį, giedoti giesmes, susikibti už rankų kalbant Tėve mūsų maldą, pasiėmus tėvelius, vaikus, pusbrolius ir kitus artimuosius, kartu priimti šeimų palaiminimą.
Sausio mėnesio Šeimų šv. Mišios – sausio 12 d.

Dalinamės akimirkomis iš gruodžio mėnesio šv. Mišių su šeimomis. Su vaikais gaminome prakartėlę, svečiuose buvo akustinio šlovinimo grupė Viena Diena. Ačiū jiems (ir mums visiems) už bendrą maldą!

Justė Lotyš

Adventas KITAIP …

Adventas KITAIP …

Dažnai jaučiamės nepakankamai geri, netinkami patys sau ir kitiems?
Dažnai atsakymų ieškome socialiniuose tinkluose? Tad didelis būrys jaunimo iš visos Lietuvos lapkričio 30 dieną susitikome Kauno arkivyskupijos jaunimo centro renginyje „Perkeičia vandenį“ ir kalbėjomės apie tai, kas svarbu. Apie tai, kas perkeičia liūdną, vienišą, išduotą, pavargusią kasdienybę į sočią, laimingą ir puošnią. Po dienos, praleistos bendraujant ir klausant įsimintinų liudijimų, po bendrų pietų – šventėme šv. Mišias. Po jų laukė staigmena – įspūdingo dydžio tortas. Atsisveikinę su naujais pažįstamais dar užsukome į Rotušės aikštę pasidžiaugti kosmine Kauno kalėdine eglute.

O po kelionės – vėl darbai darbai darbai: toliau gaminome mūsų globojamiems seneliams dovanėles, derinome susitikimo programą ir gruodžio mėn.11 d. susibėgome draugėn. Mūsų šv. Mato bažnyčioje vikaras Raimundas išklausė vyresniųjų bičiulių išpažintis, savanoriai juos globojo. Po gilios rimties kupinų šv. Mišių susirinkome parapijos salėje. Klausėmės saksofono melodijos, dainavome dainas, žaidėme žaidimus, dalinomės dovanėles. Ačiū savanorei Daivai ir jos sūnui Justinui už įdomias užduotis. Ačiū Emilijos mamai ir močiutei už siūtas rankines, megztas kojines, obuolių sūrį. Ačiū technologijų mokytojai Genutei ir visiems gimnazistas, iškepusiems ir įspūdingai supakavusiems kalėdinius meduolius. Ačiū visiems, prisidėjusiems, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų … Iki kitų susitikimų.

Daiva Kuprionienė