Kategorija – Naujienos

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 4 d. 18 val. su gausiu būriu parapijiečių ir choru pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus atvyko Alantos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos kleb. mgr. Audrius Vogulis. Šv. Mišias aukojo Alantos kleb. mgr. Audrius Vogulis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Audrius pasakė pamokslą apmąstydamas apie palaimintojo Teofiliaus įtaką mums kiekvienam. Gausus Alantos parapijos choras vadovaujamas vargonininko  Deivido Šinkūno giedojo Šv. Mišiose.

Nuotraukos Laimos Ž. ir R. Z.

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 4 d. 8 val. prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų Šv. Mišias aukojo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kun. dr. Simas Maksvytis ir Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis. Kun. dr. Simas Maksvytis per pamokslą tarė žodį.

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 2 d. lankydami palaimintojo Teofiliaus relikvijas svečiavosi su savo parapijiečiais Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Raimundas Simonavičius. Visi dalyvavo Šv. Mišiose melsdami palaimintojo Teofiliaus užtarimo. Šv. Mišias aukojo Svėdasų parapijos kleb. Raimundas Simonavičius ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Pamokslą sakė kun. Raimundas Simonavičius primindamas palaimintojo Teofiliaus šventumo kelią.   

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 3 d. su savo parapijiečiais aplankyti palaimintojo Teofiliaus relikvijų atvyko Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas Stasys Tamulionis. Šv. Mišias aukojo Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Leliūnų kleb. Stasys Tamulionis, kuris pasakė pamokslą.  

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Lapkričio 30 d. 17 val. į Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią atkeliavo palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos. Jas pasiimti į Kaišiadoris važiavo su keletą parapijiečių Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Pasimeldę prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų su Kaišiadorių vyskupu ordinaru Jonu Ivanausku ir pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi kun. Mariumi Talučiu ir palaiminti vysk. Jono pal. Teofiliaus relikvijas išlydėjome į Anykščius. Kartu kelionėje į Anykščius relikvijas lydėjo pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis ir Jolanta Celešienė. Pal. Teofiliaus relikvijos iškilmingai buvo įneštos į Anykščių bažnyčią. Kun. Marius vadovavo rožiniui ir kitoms maldoms prie pal. Teofiliaus relikvijų. Po maldos jis pristatė palaimintąjį Teofilių. Jolanta Celešienė pasakė liudijimą. Šv. Mišias aukojo pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Marius per pamokslą tarė žodį apie palaimintąjį Teofilių ragindamas melsti palaimintojo Teofiliaus užtarimo nebijant prisiliesti prie jo relikvijų.

Gruodžio 1 d. sekmadienį atvyko Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM . 11 val. Šv. Mišioms prie pal. Teofiliaus relikvijų vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka.  Vysk. Linas homilijoje palietė pal. Teofiliaus gyvenimo momentus.

„Maisto banko“ akcija

„Maisto banko“ akcija

Spalio 25-26 dienomis vyksta „Maisto banko“ akcija, kuri Lietuvoje rengiama jau dvidešimt aštuntąjį kartą.

Nepasiturintiems nupirkti konservų, miltų, aliejaus, kruopų ar kitų ilgiau negendančių maisto produktų, sutikdami prekybos centrų pirkėjus, prašo tūkstančiai „Maisto banko“ akcijos  savanorių – visuomenininkų, moksleivių, socialiai atsakingo verslo savanorių.

Anykščių Šv. apašt. evang. Mato parapijos Caritas su savanoriais Anykščių Norfos parduotuvėje dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje. Dėkojame savanoriams ir visiems žmonėms paaukojusiems maisto.

ŠV. LUKO ATLAIDAI DABUŽIUOSE

ŠV. LUKO ATLAIDAI DABUŽIUOSE

Dabužių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Luko atlaidai. Pasigrožėkite atlaidų akimirkomis.

Atlaidų diena buvo graži. Į bažnyčią susirinko parapijiečiai ir svečiai iš kitų parapijų. Atlaidus pravedė Anykščių parapijos vikaras kun. Raimundas. Giesmėmis puošė jungtinis Anykščių ir Dabužių parapijų choras. Po Šv. Mišių visi vaišinosi skania sriuba. Po to Dabužių bendruomenės namuose vyko bendruomenės paruošta muzikinė programa. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios šventės savo darbu ir auka.

Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Praėjo dar vienas sekmadienis su Šv. Mišiomis šeimoms. Susirinko gausybė žmonių, kurių nemaža dalis buvo mokiniai su tėveliais, besiruošiantys Pirmajai Komunijai ir Sutvirtinimui. Tačiau mūsų šeimų bendruomenę visa tai labai džiugina, nes gal keletas iš tų vaikų pamatys, kad ir bažnyčioje gali būti gera… Pakvietėm į svečius Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoją M. Šinkūnaitę ir Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šlovintoją A. Junokienę. Jos maloniai buvo nustebintos, kad viskas vyksta sklandžiai, draugiškai ir jų žodžiais tariant: „oho, kiek daug jaunimo…“ Kadangi spalis-rožinio mėnuo, tai vaikų kampelyje buvo padarytas rožinis iš rudens vaisių-kaštonų. Kiekvienas iš tų vaikų į darbelį įdeda dalelę savęs, taip mokydamasis duoti, o ne tik imti. Pakalbinus parapijiečius ir pasiūlius parašyti laišką Dievui, jie neatsisakė. Kai kurie juokavo, kad darys tai senuoju būdu per maldas, bet dauguma rašė gyvus laiškus. Labai smagu, kad žmonės nebijo naujovių ir, kad Bažnyčia noriai atsižvelgia į siūlomas naujienas. Norisi dar priminti, kad per „Tėve mūsų…“ maldą būkite visi drąsesni, susikibkime rankomis taip tvirtai, kad pasidalintume ta vidine jėga, kuri mus čia ir sukviečia. Tada tapsime dar stipresni! Po Šv. Mišių buvo kukli agapės valandėlė. Visada kviečiame prie jos prisidėti auka ar užkandėle ir kartu pabendrauti prie šiltos arbatos puodelio. Naujos pažintys visada įpučia į galvą naujų vėjų. Esame laimingi, patenkinti visais, kurie mus palaiko ir kviečiam visus norinčius pajusti tą bendrystę kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį.

Šeimų bendruomenės atstovė Daiva