Kasmet Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną – šiais metais ji minima spalio 23 d. Jau daugelį metų visas spalis yra Misijų mėnuo. Popiežius Pranciškus rašė, kad kiekvienas turime pasijusti nepakeičiamai svarbūs Bažnyčiai vykdant įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Popiežius mus kviečia ne tiek leisti kitiems evangelizuoti pasaulį, o patiems nedelsiant to imtis…

Tad saulėtą spalio 7 d. popietę Jono Biliūno gimnazijos savanorių būrelis kartu su vadove Daiva, gausus būrys Antano Baranausko pagrindinės mokyklos ir Antano Vienuolio progimnazijos mokinių, vadovaujami tikybos mokytojos Astos, išsiruošė į piligriminį žygį „Misijų keliais“ iki Andrioniškio.  Kelionė prasidėjo pėsčiųjų taku palei Šventąją. Stabtelėjome prie siaurojo geležinkelio tilto. Mokytoja Asta papasakojo apie tai, kad spalio mėnuo skelbiamas misijų mėnesiu. Sutarėme, kad mūsų misijinė kelionė bus už taiką pasaulyje ir už asmeninius, mums labai svarbius žmones ar dalykus. Užrašę prašymus – maldavimus ant lapelių, juos saugojome visą kelionę. Draugiškai, linksmai, nuotaikingai, su poilsio pertraukėlėmis keliavome gražiais mūsų krašto keliais. Sustojome Niūronių muziejuje, miško kelyje pagerbėme žuvusius partizanus. Savanorio Arno vedami skandavome skanduotes ir tiesiog kalbėjomės. Pasiekę poilsiavietę Andrioniškyje, susikūrėme laužą, kepėme dešreles ir zefyrus, žaidėme, šnekučiavomės, dainavome, klausėmės gitaros skambesio.  Laužo liepsnoms atidavėme savo rašytus lapelius su mūsų mažos, bet tikrai svarbios misijos rūpesčiais, džiaugsmais, prašymais ir viltimis. Ir vėl ruošiamės kitam misijiniam žygiui: Troškūnai – Anykščiai siauruko bėgiais. Tad iki spalio 28 -osios Troškūnų vienuolyne. Ir AČIŪ už tikrą gebėjimą BŪTI KARTU. 

Daiva Kuprionienė