Sutvirtinimas

Sutvirtinimo sakramentu (pakrikštytieji) tobuliau sujungiami su Bažnyčia, praturtinami ypatinga Šventosios Dvasios jėga ir todėl dar labiau įpareigojami, kaip tikri Kristaus liudytojai, žodžiu bei darbu skleisti ir ginti tikėjimą. Krizmos Patepimu sutvirtinamasis gauna Šventosios Dvasios ženklą, antspaudą, jog priklauso Dievui.

Sutvirtinimo sakramentas teikiamas vyskupo, kuomet sutvirtinamasis asmuo būna pasirengęs tapti Kristaus mokiniu bei liudytoju.