Liūdna, nuobodu, o gal kažką skauda viduje?? Ateik, ieškok, keliauk su mumis link JO, kuris turi visko apsčiai ir laukia

?

Mūsų kelionė, vedama katechečių D.Kuprionienės, D.Buelės ir A.Striogienės, prasidėjo Užunvėžių bažnyčioje Šv. Mišiomis ir baigėsi Anykščių parapijos namuose. Dalyvavo visų trijų mokyklų mokiniai. Kelionė buvo karšta, linksma, verčianti dairytis po nuostabiai sukurtus Dievo darbus, nes buvo duota užduotis. O užduotis – pamatyti kartu keliaujantį Jėzų ir užfiksuoti nuotraukoje

?
?

Kad mūsų neužvaldytų nuovargis….kalbėjom visi kartu rožinio slėpinius, murkdėm kojas šaltinėlyje, valgėm mamyčių suruoštus sumuštinius. O išsekus vandens atsargoms….Dievas apie tai irgi pagalvojo

?

Nuostabioji Bakanauskų šeima priėmė mus savo GAGOS ūkyje, pagirdė, vaikai aprodė ūkio gyventojus ir palinkėjo gero kelio. Pats didžiausias AČIŪ jiems

?
♥️

Ir mūsų kelionės finišas -nakvynė parapijos namuose su žaidimais, gitara ir picomis, kuriomis vaišino klebonas P.Baniulis ir vikaras R.Zimka

?
?
?

Gera, kai visų akys, širdys ir mintys sutampa ir veda į vieną tikslą – augti vidumi, skleisti Dievo žodį per Meilę ir „žvejoti“ žmones

♥️

Daiva Buelė