Balandžio 30 d. jau šešiasdešimtą kartą buvo minima Pasaulinė pašaukimų diena, kurią, vykstant Vatikano II Susirinkimui, 1964 m. įsteigė popiežius Paulius VI. Popiežius Pranciškus siūlo, jog visų metų apmąstymuose bei maldose vadovautumėmės mintimi „Pašaukimas: malonė ir misija“. „Ji teikia puikią progą su nuostaba iš naujo atrasti, kad Viešpaties kvietimas yra malonė, nepelnyta dovana ir sykiu įpareigojimas pakilti, išeiti nešti Evangeliją kitiems. Esame kviečiami liudyti tikėjimą, artimai sujungiantį malonės – per sakramentus bei bažnytinę bendruomenę – gyvenimą ir apaštalavimą pasaulyje. Įkvėptas Dvasios, krikščionis atsiveria egzistencinių paribių iššūkiui ir yra jautrus žmogiškosioms dramoms, sykiu gerai atmindamas, kad misija yra Dievo darbas ir vykdoma ne pavieniui, bet bažnytinėje bendruomenėje drauge su broliais bei seserimis vadovaujant ganytojams. Mat tokia visada ir visais laikais yra Dievo svajonė – kad su Juo gyventume meilės bendrystėje.“ (Popiežius Pranciškus).
Mūsų jaunieji parapijiečiai saulėtą antradienio popietę buvo susirinkę į parapijos salę pasiklausyti gyvų liudijimų apie pašaukimus: savosiomis patirtimis dalinosi katechetė Daiva, kunigas Raimundas, bažnyčios tarnautoja Ingutė. Išgirdome tikrą gyvą Dievo veikimą kiekvieno kalbėjusiojo gyvenimo istorijoje. Ačiū didžiulis jiems, kad dalinosi gražiais, netikėtais ir net skaudžiais išgyvenimais. Po to jaunimas bandė „pasimatuoti“ įvairias profesijas: dizainerio-siuvėjo, floristo-stilisto, mokytojo, barmeno-padavėjo. Neįtikėtinai įdomiai ir kūrybingai jaunimas susitvarkė su jiems pavestomis užduotimis. Savo kūrinius palikome parapijos salei papuošti, o skanumynais vaišinomės ir dar ilgai kalbėjomės, diskutavome ir linksmai leidome laiką bendrystėje.
„Pašaukimas yra dovana ir užduotis, naujojo gyvenimo ir tikrojo džiaugsmo versmė“ – sako popiežius Pranciškus. Rinkimės šitą kelią.

Daiva K.