Kategorija – Naujienos

ŠV. MIŠIOS ŠEIMOMS

ŠV. MIŠIOS ŠEIMOMS

„Šiandien atidarius dideles, medines bažnyčios duris aš išgirstu, kaip Vaida su Mariumi šlovindami Viešpatį – kviečia ateiti Šventąją Dvasią. Širdis iš kart pradėjo plakti stipriau ir supratau, kad giesmė ir paprastumas šlovinant man be galo patinka. Priėjusi arčiau vaikų kampelio, aš jaukiai įsikuriu, jaučiu, kaip giedu kartu su šlovintojais ir man taip gera…Prasidėjus Šv. Mišioms vaikai susėda aplink stalą, šalia jų taip pat ir mamos Justė su Živile. Jos šiandien paruošė vaikams užduotėlę ir trumpą pasakojimą apie Krikštą. Juk dauguma esame pakrikštyti ir esame Dievo vaikai. Ir vaikams išgirsti apie Krikštą buvo taip pat įdomu ir labai smalsu. Taigi, visiems dalyvaujant Šv. Mišiose, vaikai taip pat buvo užimti. Išklausę pasakojimų, ėmėsi daryti vitražą, kurį vėliau atnešė per atnašavimą. Stabtelėti kasdieniniame bėgime ir pamatyti man skirtas Dievo dovanas buvo be galo gera. Giesmė, kurią išgirdau ir pajaučiau, jaukumas, kuris pripildė širdį ir Dievo kūnas, kuris pamaitino mano sielą, kartais alkstančią…O antrame skaitinyje išgirdau – Petras pasakė: „Iš tiesų, aš dabar suprantu, jog Dievas nėra žmonėms šališkas. Jam brangus, bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Meldžiuosi, Viešpatie, visa širdimi, kad kiekvienas iš mūsų atėjęs į Tavo namus pajaustų ramybę, jaukumą ir sielos džiaugsmą, nors trumpai susitikus Tave. Sugriauk mano netikėjimą ir nepasitikėjimą Tavimi, apkabink ir būk kasdienybėje.“

Julija I.

Dviem yra geriau negu vienam

Dviem yra geriau negu vienam

Anykščių dekanato Šeimos centras 2021 metais vykdė nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, projektą „Dviem yra geriau negu vienam“, kurį finansavo SADM.

2021 metais kiekvieną šeštadienį parapijos namuose  vyko pasirengimo santuokai kursai, kuriuos  lankė sužadėtiniai iš Anykščių krašto bei kitų miestų. Jie Santuokos sakramentui ruošėsi pagal programą „Dviem yra geriau negu vienam“. Susitikimų metu buvo nagrinėjamos  temos: „Kas mums svarbu?“, „Bendravimas ir bendrystė“, „Kartu per permainas“, „Atleisti ir švęsti“, „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“, „Vaisingumo pažinimas“, „Gyvenimas iki gimimo“, „Dievas ir Bažnyčia“, „Santuokinė priesaika“.

 Sutuoktinių poros, dalyvavę programoje, įsijungia į įvairias parapijos veiklas, organizuoja porų susitikimus. Džiugu, kad šiais metais jaunos mamos su vaikučiais susibūrė į Mamų klubą, daug parapijos šeimų dalyvavo stovykloje „Dviem yra geriau negu vienam“. Visą savaitę šeimos stovyklavo Karklėje.  Stovyklos-seminaro tema – „Mylėk ir daryk ką nori(Šv. Augustinas)“. Šeimų bendrystę stiprino ir įkvėpė dvasinis vadovas  bei seminaro lektorius -parapijos kunigas. Kol tėvai buvo seminare, vaikučiai turiningai laisvalaikį leido kartu su savanoriais. Kasdieniniuose seminaruose, edukaciniuose užsiėmimuose, įvairiose pramogose šeimos patyrė Dievo meilės, bendrystės ir tarnystės džiaugsmą. Viena didele šeima tapo kartu gamindami maistą, rengdami įdomius teminius vakarus, žiūrėdami filmus, sportuodami, kartu melsdamiesi.

 Viliamės, kad šeimos, dalyvavusios programoje, bus gyvi tobulos santuokos liudininkai, o vaikai ilgai nepamirš įspūdžių bei prasmingo laiko, praleisto ne tik su mama ir tėčiu, bet ir bendrystėje su kitomis šeimomis. Ačiū visiems, kurie buvote kartu, dovanojote savo laiką, talentus bei meilę… Ačiū už finansavimą, kurį tokiam gražiam tikslui skyrė SADM.

                                       Šeimos centro informacija

Pamokos kitaip

Pamokos kitaip

  Kas galvoja, kad pamokos apie tikėjimą yra nuobodžios, tai laikas peržvelgti savo mintis…   Mokiniai, kurie ruošiasi Pirmosios komunijos sakramentui, su katechete Daiva Buele, keliavo į biblioteką….ten ieškoti Dievo ir Jo sukurtų gražių dalykų. Pamokos, vykstančios kitose erdvėse, leidžia vaikams aiškiau ir stipriau suprasti, kad tikėjimas apima daug daugiau, nei mes pratę galvoti.Juk Jis yra visada šalia, čia ir dabar, ir visur aplinkui…    Per pamoką buvo nagrinėjama nuodėmės tema.Bibliotekos darbuotojos Ramunė ir Rimvydė parodė knygeles, kurias skaitant galima rasti nuodėmės pavyzdžių, kurie supa mus kasdien.    Taip prisilietėme ir prie tikėjimo, ir prie to, kad knygas skaityti sveika, nes Jis sukūrė jas Tau ir Man.    Mes nunešėme dovanų pirmąją advento Pranašų žvakutę, kad įžiebtų viltį į artėjantį džiaugsmą.    Ačiū L.ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai už šiltą priėmimą!

♥️
😇

Katechetė Daiva B.

Talka

Talka

Nuoširdžiai dėkojam visiems, dalyvavusiems talkoje, mažiems ir dideliems!!! 🙂

Anykščių Šv. Apašt. Evang. Mato bažnyčios laiptų restauravimas

Anykščių Šv. Apašt. Evang. Mato bažnyčios laiptų restauravimas

2021 m. buvo restauruojami Anykščių Šv. Apašt. Evang. Mato bažnyčios laiptai.  Prie restauravimo darbų piniginėmis lėšomis prisidėjo Anykščių rajono savivaldybė. Šiais metais  projektui buvo skirtas finansavimas  iš  Anykščių rajono savivaldybės  biudžeto.

Labai dėkojame Anykščių rajono savivaldybei už paramą!!!

Gyvūnų laiminimas

Gyvūnų laiminimas

Šventasis Pranciškus Asyžietis – visų gyvūnų globėjas ir vienas iš Lietuvoje mėgstamiausių šventųjų. Lietuvius traukia jo meilė gamtai ir visai kūrinijai.   Minint šio Šventojo dieną, išvakarėse susirinko būrys gyvūnų mylėtojų su savo augintiniais. Renginio iniciatorė – katechetė Daiva Buelė su klebono Petro Baniulio pritarimu, antrus metus jau kviečia laiminti savo augintinius.     „Jie irgi Dievo kūriniai, turi savo gyvenimą, savo norus ir dalinasi su mumis savo meilę ir prieraišumu . Laikui bėgant tampa tikru šeimos nariu ir tada nebelieka ribos, kad jūs esate skirtingi “ – kalbėjo Daiva.    Susirinko mylėtojai, nešini katėmis, šunimis, žiurkėnais…. Ir kaip gaila, kad vis dar atsiranda žmonių, skriaudžiančių gyvūnus.    Buvo gera ir tikrai kartosim.

Daiva Buelė

Šv. apašt. evang. Mato atlaidai

Šv. apašt. evang. Mato atlaidai

2021 m. Rugsėjo 18 val. 18 val. Šv. Mišiomis prasidėjo Šv. apašt. evang. Mato atlaidai , po to vyko Švč. Sakramento adoracija. Rugsėjo 19 d. buvo pagrindinė atlaidų diena. Šv Mišios buvo 9, 11 ir 18 val. Prieš 11 val. Šv. Mišias vyko Eucharistinė procesija. Atlaidų svečias buvo Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos kleb. Dek. mgr. Jonas Morkvėnas. Jis sakė pamokslus ir aukojo Šv. Mišias. Giedojo Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos choras. Choro vadovė ir bažnyčios vargonininkė Viktorija Morkūnienė.

Labai dėkojame atlaidų svečiui kun. Jonui Morkvėnui, Biržų šv. Jono Krikštytojo parapijos chorui, Anykščių parapijos chorui, dalyvavusiems procesijoje, dalyvavusiems adoracijoje, patarnautojams, bažnyčios tarnams, aukotojams, floristei, dalyvavusiems talkoje, pagalbininkams, maldininkams ir visiems parapijiečiams dalyvavusiems Šv. Mato atlaiduose!!! Visiems Dievo palaimos ir Šv. Mato užtarimo!!!

Piligrimystė į Šiluvą

Piligrimystė į Šiluvą

Ankstyvą 2021. 09. 11 rytą Gyvojo rožinio bendruomenių nariai iš Viešintų, Svėdasų ir Anykščių, nenuilstančios Laimutės rūpesčiu suburti, leidomės į Šiluvoje vykstančius didžiuosius Dievo Motinos atlaidus. Nuvykę porą valandų prieš vidurdienio šv. Mišias, dar spėjome pasivaikščioti po Šiluvą, Apsireiškimo koplyčioje pasinerti į asmeninę maldą ir drauge su visais atvykusiais aikštėje sukalbėti bene gražiausią maldą – Švč. Mergelės Marijos Rožinį. Pagrindinis šv. Mišių celebrantas Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasirinktas šiai dienai neatsitiktinai. Šią dieną prieš 600 metų Žemaitija popiežiaus Martyno V bule priimta į Motinos Bažnyčios glėbį. Po šv. Mišių užsukome į Šiluvos baziliką, kur pagarbinę mūsų Išganytoją Švč. Sakramente, sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį. Namo grįžome vakarop dėkinga širdimi Viešpačiui už saulėtą dieną, kupiną maldos ir bendrystės, globojami Švč. Mergelės. Tegul jos globa ir užtarimas visada lydi mūsų parapijos ganytojus bei tikinčiuosius! Švč. Dievo Motina melski už mus!

Andrius Vitkūnas

Po didingais Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios skliautais netrukus skambės pirmieji Šv. Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio akordai

Po didingais Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios skliautais netrukus skambės pirmieji Šv. Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio akordai

Jau 21-ąjį kartą, visą rugpjūčio mėnesį, Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios svečiai bus kviečiami dalyvauti Šv. Mato tarptautiniame vargonų muzikos festivalyje ir klausytis ne tik atlikėjų iš Lietuvos, bet ir užsienio solistų bei duetų atliekamų kūrinių. Kaip jau tapo įprasta, iš Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios festivalis nusikels ir į kitas, ne tik Anykščių, bet ir kaimyniniuose rajonuose esančias, bažnyčias.

Anot festivalio organizatoriaus Stanislovo Aglinsko, šiais metais klausytojai galės mėgautis itin aukštos kokybės garsu:„Padedant Anykščių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčios klebonui, dekanui, kanauninkui, kun. Petrui Baniuliui buvo atlikti pagrindinių vargonų remonto darbai. Daug valandų prie šios kilnios misijos praleido vargonų restauratorius Justinas Šapola ir vargonininkas Rimvydas Griauzdė. Jų dėka galėsime dar aiškiau girdėti instrumento registrų spalvas, visų 46 balsų ir net 2600 vargonų vamzdžių skambesį“.

Festivalio atidarymo koncertas – jau liepos 31 d. Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios skliautuose skambės tarptautinio M. K. Čiurlionio vargonininkų konkurso laureato Rimvydo Mitkaus ir du kart Auksinio scenos kryžiaus laureatės, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro primadonos Viktorijos Miškūnaitės duetas. Rugpjūčio 7 d. – Ispanijos vargonininkės Mar Vaqué Mur koncertas. Rugpjūčio 14 d. festivalio klausytojams pasirodys duetas iš Vengrijos – Ágoston Gedai (vargonai) ir Eszter Gedai  (fleita). Rupgjūčio 21 d. Vargonininko iš Škotijos Andrew Forbes koncertas. Rugpjūčio 28 d. festivalį uždarys vargonininkė iš Čekijos Ivana Michalovičová.

Šių metų festivalio metu taip pat vyks ir tarptautinė jaunųjų vargonininkų sotvykla, kurioje dalyvaus ir anykštėnams savo pasirodymus skirs jaunieji vargonininkai iš Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos. Vargonavimo subtilybėmis su jais dalinsis Lietuvos ir užsienio pedagogai.

Festivalio koncertai skambės ir kitose Utenos apskrities bažnyčiose. Rugpjūčio 8 d. Palūšės Šv. Juozapo bažnyčioje koncertuos Virginija Survilaitė (vargonai) ir Vytenis Gurstis (fleita). Rugpjūčio 15 d. Zarasų Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje galėsite klausytis Jarūnės Barkauskaitės (vargonai) ir Simonos Liamo (sopranas) dueto. Rugpjūčio 29 d. Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje vargonuos Čekijos vargonininkė Ivana Michalovičová, o rugsėjo 5 d. Visagino Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčioje – Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai) ir Justė Gelgotaitė (obojus).

Šv. Mato tarptautinis vargonų muzikos festivalis – Anykščių ir Seinų (Lenkija) bendrystę per vargonų muziką pradėjęs puoselėti renginys. Pirmą kartą 2000 m. besibičiuliuojančiuose miestuose suorganizuoti koncertai per 21 metus išaugo į tarptautinį festivalį, kuriame be atlikėjų iš Lietuvos ir Lenkijos jau spėjo pasirodyti svečiai iš Latvijos, Norvegijos, Ispanijos, Italijos, Ukrainos, Jungtinių Amerikos Valstijų, kitų Europos ir pasaulio valstybių. Festivalis finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Anykščių rajono savivaldybės lėšomis. Visi festivalio koncertai – nemokami. Daugiau festivalio naujienų ir išsamesnės programos ieškokite – www.organfestival.com bei https://www.facebook.com/OrganFestivalAnyksciai.

Stanislovas Aglinskas