Kategorija – Naujienos

Šv. Mato atlaidai. Naujo altoriaus šventinimas.

Šv. Mato atlaidai. Naujo altoriaus šventinimas.

Rugsėjo 19 val. 18 val. Šv. Mišiomis prasidėjo šv. apašt. evang. Mato atlaidai , po to vyko Švč. Sakramento adoracija. Rugsėjo 20 d. buvo pagrindinė atlaidų diena. 11 val. Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Vyskupas pašventino naują altorių. Altorių, pulpitą ir spintelę gamino skulptorius Algirdas Varžinskas ir meistras Rimantas Dilys. Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikaras kun. Eugenijus Styra, Anykščių parapijos klebonas kan. Petras Baniulis ir kun. Algis Baniulis SJ. Labai dėkojame vyskupui, kunigams, chorui, šlovintojams, dalyvavusiems adoracijoje, aukotojams, puošėjoms, talkininkams, pagalbininkams, bažnyčios tarnams ir visiems dalyvavusiems!!! Dėkojame skulptoriui Algirdui ir meistrui Rimantui už gražų darbą!!! Visiems Dievo palaimos ir Šv. Mato užtarimo!!!

ŠEIMŲ MIŠIOS

ŠEIMŲ MIŠIOS

Šv. Mišios su šeimomis vėl pradėjo vykti kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį, 11 val! Keletas akimirkų iš rugsėjo 13 d. 11 val. Mišių su šeimomis.

Kelionė į Didžiuosius Šilinių atlaidus

Kelionė į Didžiuosius Šilinių atlaidus

Šiluvos bažnyčia – bene pirmoji Lietuvoje Marijos Gimimo titulą turinti šventovė.

ATLAIDAI (ŠILINĖS)švenčiami rugsėjo 7–15 d. Rugsėjo 12 d. į atlaidus važiavo Anykščių parapijos 53 parapijiečiai. Ta diena buvo jaunimo ir katalikiškų bendruomenių diena. Keletas liko dalyvauti atlaiduose rugsėjo 13 d. Šeimų dieną. Likę dalyvavo naktinėje adoracijoje, žiburių procesijoje, kuri vyko su Švč. Sakramentu aplink Šiluvą.

Kelionė į TRAKINIŲ ATLAIDUS

Kelionė į TRAKINIŲ ATLAIDUS

 Rugsėjo 1 – 8 dienomis Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje  vyksta Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos atlaidai. Rugsėjo 3 d. Anykščių parapijos 32 Gyvojo Rožinio nariai vyko į šiuos atlaidus. Tą dieną buvo meldžiamasi už vyskupus, kunigus, seminaristus, pašvęstuosius, pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Anykščių parapijiečiai kalbėjo Rožinį, klausė kun. Algio Vaickūno katechezės, dalyvavo Šv. Mišiose. Po Šv. Mišių gidė supažindino su bazilikos istorija, su stebuklingu Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslu.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas, bylojantis apie gilią tradiciją Lietuvą suvokti kaip Marijos užtarimo ir globos lydimą kraštą. Paveikslas vainikuotas karūnomis, dengtas meniškais apkaustais, jį supa daugybė votų, liudijančių, kad šis Dievo Motinos atvaizdas nuo seno traukia maldininkus. Kiekvienais metais vykstantys atlaidai priartina prie visam Lietuvos kraštui svarbaus jubiliejaus.

1718 m. būtent Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje esantis Dievo Motinos paveikslas pats pirmas ne tik Lietuvoje, bet ir tuometinėje Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo vainikuotas popiežiškosiomis karūnomis.

Šv. Onos atlaidai

Šv. Onos atlaidai

Šv. Onos atlaidai prasidėjo liepos 25 d. 19 val. vakarinėmis Šv. Mišiomis. Po Šv. Mišių vyko adoracija iki 23 val. Liepos 26 d. pagrindinė Šv. Onos atlaidų diena. Atlaidų svečias buvo  Telšių vyskupijos kurijos kancleris kun., relig. m. mgr. Haroldas Šneideraitis. Dėkojame Jam už maldą ir nuostabius pamokslus. Vakarinėmis 19 val. Mišiomis užbaigėme Šv. Onos atlaidus. Šv. Mišias aukojo Anykščių parapijos klebonas Petras Baniulis, Karinių oro pajėgų kapelionato ka­pe­lio­nas plk. ltn. dr. Vir­gi­ni­jus Vei­len­tas ir Biržų parapijos naujasis klebonas mgr. Jonas Morkvėnas. Kun. Virginijus pasakė pamokslą.

Dėkojame visiems padėjusiems talkoje ruošiantis atlaidams! Dėkojame kunigams, patarnautojams, bažnyčios tarnams, puošėjoms, dalyvavusiems procesijoje, vargonininkui, choristams, šlovintojams, adoracijoje dalyvavusiems, maldininkams ir visiems parapijiečiams dalyvavusiems Šv. Onos atlaiduose!!!

Talka

Talka

Dėkojame visiems, ir tiems, kurių nesimato nuotraukose, kurie prisidėjo prie talkos ruošiantis Šv. Onos atlaidams!!!

Karališkųjų vargonų muzika sugrįžta į Anykščius

Karališkųjų vargonų muzika sugrįžta į Anykščius

Liepą 580 metų gimtadienį švenčiantys Anykščiai ruošiasi dar vienai svarbiai sukakčiai – jau XX kartą vyksiančiai tarptautinei vargonų muzikos šventei – jubiliejiniam Šv. Mato tarptautiniam vargonų muzikos festivaliui. Visą rugpjūčio mėnesį, kiekvieną šeštadienį, 20:00 val., Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios svečiai bus kviečiami pasiklausyti ne tik vargonininkų iš Lietuvos, bet ir atlikėjų iš Latvijos, Lenkijos, Estijos bei saulėtosios Italijos atliekamų kūrinių. Kaip jau tapo įprasta, iš Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios festivalis nusikels ir į kitas, ne tik Anykščių, bet ir kaimyniniuose rajonuose esančias, bažnyčias. Dvidešimtojo gimtadienio sukakčiai paminėti šiais metais suplanuota net 12 koncertų.

Anot festivalio organizatoriaus Stanislovo Aglinsko, nors šių metų pasaulinės tendencijos ir pakoregavo jubiliejinius koncertus, kartu pastūmėjo sugrįžti prie festivalio ištakų: „Per du dešimtmečius Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse subrendo solidi vargonininkų karta, fantastiškai atliekanti ne tik klasikinius, bet ir šių dienų kompozitorių ar net savo pačių kurtus kūrinius. Džiaugiuosi, kad šiemet turėsime unikalią galimybę atidžiau pasiklausyti kaip šie atlikėjai prakalbins kone šimtamečius Anykščių bažnyčios vargonus“. Didžiuosiuose festivalio koncertuose Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje pasirodysiantys atlikėjai skambins dar 1925 m. Southamptone (Didžioji Britanija) meistrų „James Ivimey“ sukonstruotais ir jau virš 20 metų Anykščiuose veikiančiais vargonais.

Festivalio atidarymo koncertas – jau rugpjūčio 1 d. Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios skliautuose skambės vargonininkų dueto Vido Pinkevičiaus (Lietuva, vargonai) ir Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės (Lietuva, vargonai) specialiai festivaliui sukurta programa. Rugpjūčio 8 d. – jaunųjų atlikėjų iš Latvijos Larisos Carjkovos (vargonai) ir Montos Martinsones (sopranas) programa, kurioje skambės baroko epochos kompozitorių kūriniai. Rugpjūčio 9 ir 10 dienomis kartu su profesoriumi Jósefu Serafinu koncertuos jaunieji Lenkijos vargonininkai. Rugpjūčio 15 d. Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje – vargonininko ir kompozitoriaus iš Estijos Toomas Trass koncertas. Programoje girdėsime estų kompozitorių ir paties atlikėjo kūrinius, skirtus vargonams. Rugpjūčio 22 d. – vargonininkės Simonos Fruscella (Italija) pasirodymas, kuriame bus atliekami J. S. Bacho ir jo amžininkų kūriniai. Festivalio uždarymo koncerte rugpjūčio 29 d. – lietuvių kilmės vargonininko, šiuo metu reziduojančio Lenkijoje, Romo Šliaužio koncertas.

Kitose Utenos apskrities bažnyčiose koncertai prasidės rugpjūčio 2 d.. 10.00 val., Antalieptėje, Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje, giedos Anykščių Šv. Mato kamerinis choras “Salve Cantus” (vad. Rimvydas Griauzdė), vargonuos Justinas Šapola. Rugpjūčio 16 d., 10.00 val., Kavarsko Jono Krikštytojo bažnyčioje – Jarūnės Barkauskaitės (Lietuva, vargonai) ir Aušros Liutkutės (Lietuva, sopranas) koncertas. Rugpjūčio 16 d., 12.00 val., Debeikių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje pasirodys Lina Lukošienė (Lietuva, vargonai), Viktorija Jakštienė (Lietuva, sopranas) ir Gintarė Baltakytė (Lietuva, vargonai). Rugpjūčio 16 d., 15.00 val., Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčioje – Jarūnės Barkauskaitės (Lietuva, vargonai), Aušros Liutkutės (Lietuva, sopranas), Neringos Valuntonytės (Lietuva, fortepijonas) ir Visvaldo Jonušo (Lietuva. saksofonas) koncertas. Rugpjūčio 23 d., 12.00 val., Molėtų Petro ir Povilo bažnyčioje – Simonos Fruscella (Italija, vargonai) koncertas.

Šv. Mato tarptautinis vargonų muzikos festivalis – Anykščių ir Seinų (Lenkija) bendrystę per vargonų muziką pradėjęs puoselėti renginys. Pirmą kartą 2000 m. besibičiuliuojančiuose miestuose suorganizuoti koncertai per 20 metų išaugo į tarptautinį festivalį, kuriame be atlikėjų iš Lietuvos ir Lenkijos jau spėjo pasirodyti svečiai iš Latvijos, Norvegijos, Ispanijos, Ukrainos, Jungtinių Amerikos Valstijų, kitų Europos ir pasaulio valstybių. Festivalis finansuojamas Lietuvos kultūros tarybos ir Anykščių rajono savivaldybės lėšomis. Visi festivalio koncertai – nemokami. Daugiau festivalio naujienų ir išsamesnės programos ieškokite – www.organfestival.com.

Daugiau informacijos:

Stanislovas Aglinskas

VšĮ „Prasmingas garsas“ direktorius

Šv. Mato tarptautinio vargonų muzikos festivalio organizatorius

Mob. +370 610 62 108

El. p. info@organfestival.lt

www.organfestival.lt

Janonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo koplyčia

Janonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo koplyčia

Liepos 13 d. Anykščių parapijiečiai važiavo į atlaidus, kurie vyko Janonyse. Janonių Švč. Mergelės Marijos Aplankymo koplyčia – koplyčia, esanti Janonyse, Molėtų rajone, ženklinanti Šv. Mergelės Marijos apsireiškimo vietą. Janonių kaimo laukuose pastatyta koplyčia, kryžiai, šalia teka šaltinis. Maldininkai šią vietą laiko stebuklinga ir šventa. 1962 m. liepos 13 – 14 dienomis, Janonių kaimo gyventoja Ramutė Pranciška Matiukaitė regėjo Šv. Mergelę Mariją. Nuo to laiko maldininkai lanko Janonių kaimą, nors sovietmečiu tai buvo draudžiama. Maldininkai slapčiomis vykdavo ir amžindavo šią vietą, bet atminimo ženklai buvo naikinami. Atgavus nepriklausomybę, šioje vietoje pastatyta koplytėlė ir kryžius, sutvarkytas šalia esantis šaltinis.

Piligriminė kelionė į Imbradą

Piligriminė kelionė į Imbradą

Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vieta prie Ilgio ežero

Klebonui Petrui Baniuliui palaiminus birželio 30 d. Anykščių dekanato Gyvojo Rožinio vadovė Laima Žiukelienė kartu su Gyvojo Rožinio narėmis vyko į Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vietą prie Ilgio ežero, Zarasų rajone, Imbrade. Ten vyko Švč. M. Marijos Apsireiškimo atlaidai. Po to aplankė Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią.Susitiko su klebonu Vydu Juškėnu ir vikaru Dainiumi Kauniečiu. Klebonas papasakojo apie bažnyčios istoriją.

1967 metų birželio 30 dieną, apie vidurnaktį, Juozas Kriauklys (15 metų) su pussesere Albina Skvarčinskaite (16 metų) motociklu iš giminaičių važiavo namo. Staiga ant Ilgio ežero jie išvydo šviesą, o važiuodami per tiltelį ant sutrūnijosio polio pamatė jauną nepaprasto grožio mergaitę. Paaugliai išsigando, motociklas užgeso, tad šiek tiek prariedėjo, o paskui nuvažiavo tolyn. Iš išgąsčio nei paaugliai mergaitės ko nors paklausė, nei ji jiems ką nors pasakė. 
Grįžus namo, Albina apie nutikimą papasakojo mamai. Po kurio laiko mergina susapnavo tą pačią jauną moterį, tik jau kaip Mariją. Ši klausė, kodėl mergina niekam nepasakoja apie pamatytą, ašarojo. Apie regėjimą sužinojęs Imbrado parapijos klebonas kun. Jonas Jatulis, pritarė, jog pasirodė tikrai Marija. Nors jau po kelių mėnesių žmonės čia ateidavo pasimelsti ir padėti gėlių, tikrasis lankytojų antplūdis prasidėjo praėjus maždaug metams.
Religines laisves varžiusi okupacinė valdžia į tai sureagavo tų pačių metų rudenį: įsakė iškirsti medžius aplink, atsikratyti kryžių, šventoje vietoje įkurdavo kareivių ar studentų stovyklą. Skraidantys sraigtasparniai fiksuodavo link piligriminės važiuojančių automobilių numerius. Sulaikytus tikinčiuosius autobusais išveždavo už dešimties kilometrų ir tik tada paleisdavo.
Įprasminant šio piligriminio traukos centro svarbą, 2014 metų vasarą buvo pašventinta ant Ilgio ežero kranto pastatyta modernios architektūros koplyčia.