Anykščių bažnyčioje

·         Šiokiadieniais: 8.30 ir 18 val. (nuo 05.01 iki 08.31 – 19 val.)

·         Šeštadieniais: 11 ir 18 val. (nuo 05.01 iki 08.31 – 19 val.)

·         Sekmadieniais: 8.30, 10.30 ir 18 val. (nuo 05.01 iki 08.31 – 19 val.)

Atlaidai ir šventės

  • Šv. Kazimiero – kovo 4 d. 
  • Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
  • Švč. M. Marijos  Nekaltojo Prasidėjimo – gruodžio 8 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
  • Šv. Mato (titulo) – rugsėjo 21 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Dabužių bažnyčioje

·         Sekmadieniais: 13 val. (žiemos laiku – 13.30 val.)

·         kitu metu – tik susitarus su parapijos kunigais

Atlaidai

  • Kristaus Žengimo į dangų (titulo) – Šeštinių sekmadienis
  • Marijos Ėmimo į dangų (Žolinė) – rugpjūčio 15 d.
  • Šv. Luko – sekmadienis po spalio 18 d.

DEBEIKIŲ BAŽNYČIOJE

Sekmadieniais – 11.45 val.
kitu metu – tik susitarus su parapijos kunigais

Atlaidai

Šv. Jono Krikštytojo (titulo) – birželio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Šv. apašt. Baltramiejaus – rugpjūčio 24 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)
Rožinio Švč. M. Marijos – spalio 7 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)

Šv. Antano Paduviečio (Papšių koplyčioje)  keliama į artimiausią sekmadienį