Kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį Anykščių Šv. Mato bažnyčioje tikintieji yra kviečiami susitikti su Viešpačiu adoracijoje. Nuo pat ankstyvo ryto, 8 val., iki šv. Mišių 18val. buvo galima melstis į Švenčiausiąjį Sakramentą. Šį penktadienį taip pat buvo kalbama ir Švč. Jėzaus Širdies litanija, Atsilyginimo malda. O nuo 16 val. galėjote išgirsti šlovinimo giesmes. „Šlovinkit Viešpatį amžiais, kad jisai džiaugtųsi savo kūryba.” (Ps 103, 31). Dievo šlovinimas visų pirma yra malda… Ir malda visų pirma turėtų būti šlovinimas, garbinimas. Šį kartą šlovinti Viešpatį pakvietė parapijietė Virginija su nuostabia jaunų mūsų parapijos žmonių kompanija. Jie giedojo bažnyčioje pirmą kartą, labai nedrąsiai, bet labai nuoširdžiai. Lydėjo vienybės ir Dievo artumo jausmas, vienijantis jaunus ir senus… Šlovinimo maldoje Šventoji Dvasia jungėsi su mūsų dvasia. Šventoji Dvasia yra gyvasis šaltinis, “trykštantis į amžinąjį gyvenimą” (Jn 4, 14). Ji atsiunčiama Jėzaus mokiniams tam, kad juos mokytų ir vestų “į tiesos pilnatvę” (Jn 16, 13). Taigi Šventoji Dvasia yra ir tiesos šaltinis, tiesos, kuria turime šlovinti Dievą. Ir pats šlovinimas, vedamas Šventosios Dvasios, stiprina ir maitina tikinčiųjų sielas tiesa apie Jėzaus viešpatavimą. Visa šlovinimo maldos esmė atsispindi šv. Augustino paraginime: “Tegu gieda jūsų balsas, tegu gieda jūsų gyvenimas, tegu gieda jūsų darbai.” Taigi giesmė Viešpačiui apima visą žmogaus ir jį supančios kūrinijos būtį. Tobuliausią šlovinimo auką Tėvui paaukojo pats Kristus, kurią Bažnyčia ir šiandien nekruvinu būdu aukoja Tėvui kaip vienintelę priimtiną atnašą, šlovindama Dievą savo gyvenimu ir garbindama Jį už Jo šlovinguosius darbus. Tikiu, kad ir kitą mėnesio penktadienį vėl galėsime rinktis kartu ir šlovinti. Ateik ir tu, gal nedrąsiai, o gal kupinas vilties, kad kartu mes stiprūs, kad kartu mes esame vienybėje su Viešpačiu.
Julija.