Choras ``Salve cantus``

Anykščių kamerinis choras „Salve cantus“ („Sveika, giesme“) susikūrė 1990-ųjų metų pavasarį prie Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios. Kolektyvą subūrė ir jam 33 metus vadovavo vargonininkas Rimvydas Griauzdė.

Naujo choro atsiradimą Anykščių padangėje labiausiai inicijavo šviesios atminties monsinjoras Albertas Talačka. Savo kūrybinį kelią „Salve cantus“ pradėjo jau liepą – giedojo per Šv. Onos atlaidus. Pradžioje choro repertuare buvo tik religinė muzika, dabar – ir religinė, ir pasaulietinė. Savo koncertinę biografiją „Salve Cantus“ pradėjo vyskupo Antano Baranausko giesmėmis: pirmieji iš Lietuvos giedojo Seinų (Lenkija) katedroje 1992 m. 1995 m. buvo išleista, o 1998-aisiais pakartota Antano Baranausko giesmių kasetė, 2006 m. – kompaktinis diskas, ir visa tai sėkmingai išplatinta po visą Lietuvą ir už jos ribų. Ne kartą su Antano Baranausko kūrybos programa važinėta po Lietuvą, poeto ir vyskupo gyventose vietose. 2015 m., minint A. Baranausko 180-ąsias gimimo metines, choras giedojo Varniuose, aplankė Telšius, koncertavo Seinų katedroje. Per visą choro veiklos istoriją – daug koncertuota ir Lietuvoje, ir už jos ribų. „Salve Cantus“ atliekamų kūrinių klausėsi muzikos mylėtojai Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Austrijoje, Italijoje ir Šveicarijoje, Norvegijoje. Choras – daugelio Lietuvos dainų ir giesmių švenčių, muzikos festivalių dalyvis. Ne kartą giedota ir didmiesčiuose, ir mažose kaimų bažnytėlėse.

O kiekvieną sekmadienį, žiemą vasarą, Votyvos varpai kviečia mus į Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią, kad po jos skliautais kartu su smilkalų dūmais kiltų ir mūsų giesmė.

„Salve cantus“ nariai – įvairių profesijų žmonės: mokytojai, gydytojai, kultūros darbuotojai, prekybininkai, įvairių sričių specialistai – įstaigų viršininkai ir uolūs valstybės tarnautojai, – visi spalvingi žmonės. Chore giedame net šeimomis – ir žmonos, ir vyrai, ir vaikai. Visi esame kaip viena šeima: džiaugiamės vieni kitų džiaugsmais, kartu išgyvename ir liūdesio valandas. Dalis choristų yra susibūrę į A. Kolpingo draugiją, propaguojančią švietėjišką veiklą. Visus mus jungia bendras pomėgis – giesmė – išraiškingiausia jausmų, kylančių iš nuostabos prieš šį pasaulį, iš dėkingumo, meilės bei vienybės, kalba, Dievo malonė ir dvasios šventė.