Mūsų parapijos tikybos mokytojos ir katechetė birželio 12 d. vyko į Veprius – aplankyti Kalvarijas. Kauno arkivyskupijos tinklapyje rašoma, kad Veprių Kalvarijos įsikūrusios labai gražioje ir vaizdingoje vietovėje – tarp Veprių ežero ir Šventosios upės. Kalvarijas sudaro bažnyčia, 35-ios Kryžiaus kelio stotys, įvairūs koplytstulpiai, kryžiai bei mediniai ir geležiniai vartai. Kelias driekiasi apie 5,5 kilometrus.
Pagrindiniai Kalvarijų statiniai išsidėstę Marijos Rožančiaus Karalienės bažnyčios šventoriuje, kur stovi bažnyčia, Kristaus kapo koplyčia, trys koplytėlės, koplytstulpiai bei kryžius. Yra pažymėtos septynios Kryžiaus kelio stočių vietos. Kiti komplekso statiniai – tai likusios Kryžiaus kelio stotys, išsidėsčiusios rytinėje ir pietrytinėje miestelio dalyje ir miškelyje, o viena koplytėlė stovi šiauriniame miestelio gale. Iš viso Kalvarijas sudaro 21 plytų mūro koplytėlė, 6 mediniai ir 1 geležiniai vartai.
Greta Kryžiaus kelio Vepriuose yra ir Dievo Motinos Sopulingosios stotys arba, anot vietinių žmonių, „Marijos takeliai“. Tai 12 paskutiniųjų Kryžiaus kelio stočių. „Marijos takeliai“ maldininkų apeinami priešinga Kryžiaus keliui kryptimi. Kelio ilgis apie 2 km.
Gamtos grožis, tyla, sutvarkyta aplinka, ypatingai kokybiškos kelio stotys su nurodytais fundatoriais, koplytstulpiai, vartai, ežeras suteikė ramybę. Didingi šventoriaus varpai tarsi įpareigoja jus visus pakviesti – eiti Veprių Kalvarijų keliu tikrai verta.

Daiva K.