Komunija reiškia bendrystę. Priimdami Švenčiausiąjį Sakramentą patiriame bendrystę su Jėzumi. Sunkiai protu suvokiamas dalykas…,bet tai išlieka mūsų tikėjimo paslaptimi, kuri kiekvienam sava ir joje tarpininkų nebelieka.

Tai padėka Dievui už Jo Sūnų

Lepinat saulutei, A. Baranausko mokyklos ketvirtokai, vedami katechetės Daivos Buelės, žengė link altoriaus į „gyvą“ susitikimą su JĖZUMI. Baltų suknelių šnaresys pridengė jaudulio atodūsius, bet nepaslėpė akių švytėjimo norint pamatyti ir „paragauti“ gyvo Kristaus. Vaikai, priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą, atsipalaidavo ir pažadėjo klebonui P. Baniuliui, kad į Dievo namus atvyks dažniau, nei, kad tik į savo vestuves ar savo vaikų krikštynas.

Po to jaunieji parapijiečiai su Vaida P. sugiedojo palaiminimo giesmę ir į lauką…. užfiksuoti šventės akimirkos ir priimti artimųjų sveikinimų.

Su meile, šiluma ir apkabukais vieni kitus išlydėjome į kelią, kuris veda TIK TIESIAI….O JĖZUS visada šalia, nes JIS veda jau pramintu ir patikrintu keliu. Amen.

Daiva Buelė