Sekmadienį parapijos namuose tikybos mokytojos surengė vaikams Šv. Kazimiero paminėjimo šventę. Dalyvavo visų trijų mokyklų mokiniai. Buvo žaidžiami žaidimai, paremti žiniomis apie karalaičio Kazimiero gyvenimą. Vaikai susidomėję klausė informacijos, o paskui taip puikiai atsakinėjo į klausimus, kad nebuvo nei vieno pralaimėjusio.
Visi buvo apdovanoti Šv. Kazimiero saldainiais, o aktyviausi ir smulkiomis dovanėlėmis.
Vaikų rankomis padarytas karalaičio portretas išsakė tokius šiltus jausmus, kurie leido pamiršti apie šių dienų sunkumus pasaulyje…. Po to su vaikais sukalbėjome maldą, prašant TAIKOS, MEILĖS IR RAMYBĖS. Ačiū visiems dalyvavusiems. Tai skatina nenuleisti rankų ir dalintis žiniomis, meile ir tiesiog gražiais dalykais.
Katechete D. Buelė