Sakramentai

Sakramentai yra Jėzaus Kristaus įsteigti regimi ženklai, kurie teikiami per Bažnyčią tam, kad išgyventume Dievo artumą, Jo didelį troškimą save padovanoti kiekvienam iš mūsų. Švęsdami sakramentus ne tik sutinkame Dievą, bet ir patiriame tarpusavio bendrystę, Bažnyčios vienybę. Tai mūsų tikėjimo šventimas, prisilietimas prie amžinybės ir Dievo slėpinio pažinimas. Krikščioniškasis gyvenimas neįmanomas be aktyvaus ir kruopštaus sakramentų priėmimo.

Kristus savo apaštalams paliko galią švęsti visus sakramentus, kad žmonės patirtų Dievo artumą ir būtų išgelbėti. Tik šventimus turintys asmenys gali teikti sakramentus (išskyrus Santuoką, kur jaunieji pažadėdami meilę vienas kitam, dvasininko palaiminami gyvenimui).

Sakramentai yra šie: Krikštas, Sutvirtinimas, Komunija, Atgaila, Ligonių patepimas, Kunigystė ir Santuoka.