Vargonai ir festivalis

Nuo 2000 m. Anykščių Šv. apašt. evang. Mato parapija kartu su Seinų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija organizuoja tarptautinį jaunųjų vargonininkų festivalį „Iuniores Priores Organorium“, vienijantį jaunuosius atlikėjus. Šis festivalis yra išskirtinis ir unikalus kultūrinis renginys Anykščiuose, garsinantis mūsų kraštą tarptautiniu mastu, populiarinantis klasikinę muziką anykštėnams, suteikiantis jiems galimybę dalyvauti aukšto lygio kultūriniuose renginiuose ir pasigrožėti karališko instrumento – vargonų skambesiu.

Tarptautinis jaunųjų vargonininkų festivalis, vystantis pirmąjį rugpjūčio savaitgalį,  tradiciškai jungia du miestus – Anykščius ir Seinus, taip simboliškai pratęsdamas istorines sąsajas: 1897 m. Seinų vyskupu tapo iškiliausia Anykščių krašto asmenybė Antanas Baranauskas. Dviejų miestų bendrystę stiprina ir skirtingų valstybių šventovėse skambantys didingi vargonų muzikos garsai.

Festivalis prasideda Seinų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje ir tęsiasi Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje, pasižyminčioje, specialistų nuomone, ypatingai puikia akustika. Kūriniai griežiami galingais 1999 m. įrengtais 45 balsų, 3 manualų, 2600 vamzdžių vargonais, tinkamais  profesionaliosios klasikinės muzikos atlikimui. 1998 m. rudenį jie buvo parvežti iš Didžiosios Britanijos, Southemptono šv. Laurencijaus baptistų bažnyčios. Nedidelėje Anglijos bažnytėlėje tokiems vargonams buvo per ankšta, jie stovėjo perskirti į dvi dalis. Sumažėjus mieste baptistų, bažnyčia nebepajėgė išlaikyti galingų vargonų, tad buvo nupirkti nedideli elektriniai vargonai, o senuosius nuspręsta padovanoti Anykščiams. Naujų vargonų įrengimas tapo jubiliejinių 2000 metų įamžinimu Anykščių Šv. Mato parapijoje.

1999 m. rugsėjo 25 d., minint bažnyčios 90 metų jubiliejų, vargonus pašventino tuometinis Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas.

Pasak specialistų, šie vargonai vertinami kaip vieni geriausių Lietuvoje.

Festivalyje žymiausių Europos kompozitorių kūrinius atlieka Krokuvos ir Varšuvos muzikos akademijos profesoriai Jozeasf Serafinas, Bernhardas Haasas, Wanda Falk, Julijanas Gembalskis bei jų studentai, Bernardas Vasiliausko, Leopoldas Digrys, jaunimas iš Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Čekijos, studijuojantis vargonų muziką. Festivalį tradiciškai globoja LR Žemės ūkio ministras, renginiuose dalyvauja atlikėjų šalių ambasadoriai bei jų įgaliotiniai, kiti garbūs svečiai.

Kiekvienais metais stengiamasi praplėsti festivalio veiklas. Nuo 2014 m. festivalį rengiant kartu su VšĮ „Prasmingas garsas“ (direktorius Stanislovas Aglinskas) prasiplėtė jo veiklos: nuo 2015 m. anykštėnai turi retą galimybę gėrėtis įspūdingu bažnyčios apšvietimu, lydimu didingų vargonų muzikos garsų (vargonininko Rimvydo Mitkaus ir šviesų specialisto Arvydo Buinausko programa).

Kasmet vargonų muzikos festivalis dar sykį patvirtina, jog vargonai – ne siauros paskirties bažnytinis atributas, o krašto kultūrinės gyvasties dalelė, atverianti galimybę pažinti muzikinį palikimą.