Krikščioniško gyvenimo bendruomenė

Pasaulyje ir Lietuvoje Krikščioniškojo Gyvenimo Bendruomenė (KGB) yra tėvų jėzuitų globojama organizacija, veikianti ignaciško dvasingumo pagrindu.  Jos nariai gali būti vyrai ir moterys, jauni ir pagyvenę, visų socialinių sluoksnių žmonės, kurie nori sekti Jėzumi Kristumi ir drauge su Juo statyti Dievo Karalystę.

Atlikus šv. Ignaco Lojolos dvasines pratybas ir susipažinus su Bendruomenės vidaus gyvenimo taisyklėmis galima tapti tikruoju bendruomenės nariu, toliau gilinti savo dvasinį gyvenimą, dalyvauti įvairiose misijose.

Šiuo metu Lietuvoje yra 25 krikščioniškojo gyvenimo vietinės bendruomenės (grupelės), jungiančios virš 200 žmonių Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Anykščiuose, Alytuje ir Rokiškyje.  Lietuvos bendruomenę globoja jos bažnytiniu asistentu paskirtas KUN. TEOL. MGR. MINDAUGAS MALINAUSKAS SJ

Anykščiuose yra dvi grupelės. Jos renkasi kas 2−3 savaites, gvildena įvairias temas, dalijasi savo gyvenimiškais liudijimais. Grupelėse išmokstame kalbėti bei klausyti kitų pasisakymų, į juos atsiliepti.  Kasmet organizuojami KGB suvažiavimai, vasaros stovyklos, kur vyksta mokymai, bendravimas su kitų miestų bendraminčiais.

 Daugiau informacijos galite rasti www.kgbendruomene.lt