Pastoracinės tarybos nariai, padedantys kurti mūsų parapijos aktyvų gyvenimą.

Turite pasiūlymų, paraginimų, pastebėjimų? Kreipkitės į juos ir dalinkitės.

Tarybai priklauso:

Klebonas kan. kun. Petras Baniulis

Vytautas Bernatavičius

Alvydas Bitinas

Antanas Gražys

Rimvydas Griauzdė

Rimantas Juozelskis

Alvydas Jurkėnas

Algirdas Kavoliūnas

Bronius Kavoliūnas

Sigitas Kinderis

Daiva Kuprionienė

Antanas Labutis

Justė Lotysz

Stanislovas Lotysz

Birutė Lukoševičienė

Dalia Mateikienė

Robertas Matiukas

Balys Meldaikis

Dangira Nefienė

Sigitas Petraška

Sigitas Petravičius

Prima Petrylienė

Albertas Petronis

Asta Ražanskienė

Gintarė Siniakovienė

Asta Striogienė

Alvyra Tuskenienė

Antanas Žemaitis

Valda Žemaitytė