Klebonas, dekanas, kanauninkas, kun. Petras Baniulis

Gimęs 1958.07.21

Pašventintas kunigu 1985.04.14

Anykščiuose tarnauja nuo 2012.07.16


Vikaras, kun. Raimundas Zimka
Gimęs 1978.02.09
Pašventintas kunigu 2019.07.20
Anykščiuose tarnauja nuo 2019.08.12