Klebonas, dekanas, kanauninkas, kun. Petras Baniulis

Gimęs 1958.07.21

Pašventintas kunigu 1985.04.14

Anykščiuose tarnauja nuo 2012.07.16

Mob. tel. 8 (652) 2 90 29

Vik. mgr. Žilvinas Treinys
Gimęs 1971. 03. 10
Pašventintas kunigu 2016. 07. 03
Anykščiuose tarnauja nuo 2023.08.14
Mob. tel.: 8(636) 47 553