Metai: 2019

Šventoji Šeima

Šventoji Šeima

Šiandien Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas. Meldėmės už šeimas. Po 9 ir 11 val. Šv. Mišių vaišinomės koše ir arbata. Po 11 val. Šv. Mišių mus aplankė Kalėdų Senelis, kuris vaikams atnešė dovanų. Dėkojame visiems padėjusiems ir dalyvavusiems!!!

Nuotraukos Anykščių parapija

Nuotraukos Sigito Petravičiaus

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!!!

Sveiki sulaukę Šv. Kalėdų!!!

Dėkojame visiems padėjusiems ruoštis, puoštis Šv. Kalėdoms ir visiems dalyvavusiems, patarnavusiems, giedojusiems Šv. Kalėdų Šv. Mišiose. Taip pat dėkojame už muzikinę programą vykusią prieš Šv. Mišias. Tegu kūdikėlis Jėzus kasdien gimsta mūsų širdyse.

Šv. Mišios šeimoms

Šv. Mišios šeimoms

Anykščių šv. Mato bažnyčioje kas antrą sekmadienį, 11 val. kviečiame į šv. Mišias atvykti su šeimomis, ypač su vaikais.
Suprasdami, jog su mažais vaikais dalyvauti Mišiose dažnai nėra lengva, siūlome išbandyti vaikų kampelį. Mažųjų ten lauks savanoriai, kurie darys su vaikais darbelį tos dienos Evangelijos tema. Tėveliai gali būti ir su vaikučiais, o didesnius ir drąsesnius galima palikti. Visus šv. Mišių dalyvius kviečiame prisijungti į aktyvią maldą – pastebėti šalia esantį, giedoti giesmes, susikibti už rankų kalbant Tėve mūsų maldą, pasiėmus tėvelius, vaikus, pusbrolius ir kitus artimuosius, kartu priimti šeimų palaiminimą.
Sausio mėnesio Šeimų šv. Mišios – sausio 12 d.

Dalinamės akimirkomis iš gruodžio mėnesio šv. Mišių su šeimomis. Su vaikais gaminome prakartėlę, svečiuose buvo akustinio šlovinimo grupė Viena Diena. Ačiū jiems (ir mums visiems) už bendrą maldą!

Justė Lotyš

Adventas KITAIP …

Adventas KITAIP …

Dažnai jaučiamės nepakankamai geri, netinkami patys sau ir kitiems?
Dažnai atsakymų ieškome socialiniuose tinkluose? Tad didelis būrys jaunimo iš visos Lietuvos lapkričio 30 dieną susitikome Kauno arkivyskupijos jaunimo centro renginyje „Perkeičia vandenį“ ir kalbėjomės apie tai, kas svarbu. Apie tai, kas perkeičia liūdną, vienišą, išduotą, pavargusią kasdienybę į sočią, laimingą ir puošnią. Po dienos, praleistos bendraujant ir klausant įsimintinų liudijimų, po bendrų pietų – šventėme šv. Mišias. Po jų laukė staigmena – įspūdingo dydžio tortas. Atsisveikinę su naujais pažįstamais dar užsukome į Rotušės aikštę pasidžiaugti kosmine Kauno kalėdine eglute.

O po kelionės – vėl darbai darbai darbai: toliau gaminome mūsų globojamiems seneliams dovanėles, derinome susitikimo programą ir gruodžio mėn.11 d. susibėgome draugėn. Mūsų šv. Mato bažnyčioje vikaras Raimundas išklausė vyresniųjų bičiulių išpažintis, savanoriai juos globojo. Po gilios rimties kupinų šv. Mišių susirinkome parapijos salėje. Klausėmės saksofono melodijos, dainavome dainas, žaidėme žaidimus, dalinomės dovanėles. Ačiū savanorei Daivai ir jos sūnui Justinui už įdomias užduotis. Ačiū Emilijos mamai ir močiutei už siūtas rankines, megztas kojines, obuolių sūrį. Ačiū technologijų mokytojai Genutei ir visiems gimnazistas, iškepusiems ir įspūdingai supakavusiems kalėdinius meduolius. Ačiū visiems, prisidėjusiems, kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų … Iki kitų susitikimų.

Daiva Kuprionienė

Palaimintasis Teofilius Matulionis mūsų parapijoje

Palaimintasis Teofilius Matulionis mūsų parapijoje

Su džiaugsmu šventėme šv. Mišias kartu su mūsų Vyskupu Linu lapkričio 30d. Juk neeilinis įvykis mūsuose – atkeliavo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos: iškilaus ir kartu be galo paprasto, giliai tikinčio, daug iškentėjusio žmogaus, kilusio nuo mūsų krašto. Šv. Mišių metu Vyskupas labai jautriai papasakojo apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio tikėjimo kelionę, jo tvirtybę išbandymuose, jo kankinystę. Visą savaitę relikvijos buvo lankomos tikinčiųjų: mūsų bažnyčia buvo atvira nuo ryto iki vakaro. Buvo meldžiamasi, giedama, adoruojama. Gausiai lankomos relikvijos ne vieną parapijietį paskatino susimąstyti apie svarbiausius dalykus čia ir dabar ir apie tai, kas mūsų laukia amžinybėje. Mokiniams buvo labai įtaigu stendai, kuriuose pristatytas visas palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas. Jie stebėjosi arkivyskupo dvasios tvirtybe net baisiuose kankinimuose. Kilo egzistenciniai klausimai – kiek iš tiesų žmogui reikia? … Pagarbi tyli malda prie arkivyskupo relikvijų atvedė ir suaugusiųjų katechumenus. Tikrai – šią savaitę mūsų bažnyčia tapo dar didingesnė; trokšta širdis, kad palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio užtariami, taptume Gyva Bažnyčia.

Daiva Kuprionienė

Giesmių šventė

Giesmių šventė

Lapkričio 22 dieną yra minima šv. Cecilija – bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Šia proga mūsų rajono moksleiviai su mokytojomis susirinko į jau tradicija tapusį gražų renginį, kurį pavadinome Giesmių švente. Atvyko Debeikių pagrindinės mokyklos ir Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos moksleiviai su mokytojomis, taip pat visų trijų mūsų miesto mokyklų atstovai. Visi susitikome Anykščių šv. Mato bažnyčioje, kur renginį pradėjome šiek tiek netradiciškai – Švč. Sakramento adoracija. Vikaras Raimundas kartu su mumis budėjo maldoje, jungėsi giesmėje. Mūsų gimnazistės skaitė prašymus, maldavimus, dėkojimus, o moksleiviai ir mokytojos giedojo kartu su Adomo tėveliais. Buvo jautru, dvasinga ir tikra. Buvom kartu. Nes tikrai verta pažinti ir pasirinkti įvairias dvasinio gyvenimo formas, kad nepavargtume dalintis gerumu. Po adoracijos mūsų gimnazijos savanorių rūpesčiu vaišinomės gardėsiais, arbata, jaukiai bendravome. Ir visi nuoširdžiai džiaugiamės, kad bendromis pastangomis galima sukurti gražią prasmingą šventę, kuri tampa tradicija. Kitais metais sutarėme minėti šv. Ceciliją Raguvėlėje.

Daiva Kuprionienė

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų išlydėjimas

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų išlydėjimas

Gruodžio 7 d. 16 val. Išlydėjome palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijas. Relikvijų pasiimti atvažiavo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kun. dr. Simas Maksvytis su parapijiečiais. Pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis pravedė maldą prieš paimant pal. Teofiliaus relikvijas ir lydėjo relikvijas į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapiją.

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 6 d. 18 val. prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų Šv. Mišias aukojo Troškūnų Švč. Trejybės parapijos kun. Aurelijus Simonaitis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Aurelijus pasakė pamokslą pabrėždamas artimo meilės svarbą.

Nuotraukos Laimos Žiukelienės

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 5 d. 18 val. atvyko aplankyti palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų daug Viešintų ir Andrioniškio parapijų parapijiečių kartu su klebonu Mindaugu Šakiniu ir vargonininku.  Šv. Mišias aukojo Viešintų, Andrioniškio ir Inkūnų parapijų kleb. mgr. Mindaugas Šakinis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Mindaugas pamoksle atskleidė palaimintojo Teofiliaus šventumą kaip pavyzdį kiekvienam.

Nuotraukos Laimos Ž. ir R. Z.

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Pal. Teofiliaus Matulionio relikvijos Anykščiuose

Gruodžio 4 d. 18 val. su gausiu būriu parapijiečių ir choru pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus atvyko Alantos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos kleb. mgr. Audrius Vogulis. Šv. Mišias aukojo Alantos kleb. mgr. Audrius Vogulis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Audrius pasakė pamokslą apmąstydamas apie palaimintojo Teofiliaus įtaką mums kiekvienam. Gausus Alantos parapijos choras vadovaujamas vargonininko  Deivido Šinkūno giedojo Šv. Mišiose.

Nuotraukos Laimos Ž. ir R. Z.