Su džiaugsmu šventėme šv. Mišias kartu su mūsų Vyskupu Linu lapkričio 30d. Juk neeilinis įvykis mūsuose – atkeliavo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvijos: iškilaus ir kartu be galo paprasto, giliai tikinčio, daug iškentėjusio žmogaus, kilusio nuo mūsų krašto. Šv. Mišių metu Vyskupas labai jautriai papasakojo apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio tikėjimo kelionę, jo tvirtybę išbandymuose, jo kankinystę. Visą savaitę relikvijos buvo lankomos tikinčiųjų: mūsų bažnyčia buvo atvira nuo ryto iki vakaro. Buvo meldžiamasi, giedama, adoruojama. Gausiai lankomos relikvijos ne vieną parapijietį paskatino susimąstyti apie svarbiausius dalykus čia ir dabar ir apie tai, kas mūsų laukia amžinybėje. Mokiniams buvo labai įtaigu stendai, kuriuose pristatytas visas palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimas. Jie stebėjosi arkivyskupo dvasios tvirtybe net baisiuose kankinimuose. Kilo egzistenciniai klausimai – kiek iš tiesų žmogui reikia? … Pagarbi tyli malda prie arkivyskupo relikvijų atvedė ir suaugusiųjų katechumenus. Tikrai – šią savaitę mūsų bažnyčia tapo dar didingesnė; trokšta širdis, kad palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio užtariami, taptume Gyva Bažnyčia.

Daiva Kuprionienė