Gruodžio 5 d. 18 val. atvyko aplankyti palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijų daug Viešintų ir Andrioniškio parapijų parapijiečių kartu su klebonu Mindaugu Šakiniu ir vargonininku.  Šv. Mišias aukojo Viešintų, Andrioniškio ir Inkūnų parapijų kleb. mgr. Mindaugas Šakinis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Mindaugas pamoksle atskleidė palaimintojo Teofiliaus šventumą kaip pavyzdį kiekvienam.

Nuotraukos Laimos Ž. ir R. Z.