Gruodžio 4 d. 18 val. su gausiu būriu parapijiečių ir choru pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus atvyko Alantos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos kleb. mgr. Audrius Vogulis. Šv. Mišias aukojo Alantos kleb. mgr. Audrius Vogulis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Audrius pasakė pamokslą apmąstydamas apie palaimintojo Teofiliaus įtaką mums kiekvienam. Gausus Alantos parapijos choras vadovaujamas vargonininko  Deivido Šinkūno giedojo Šv. Mišiose.

Nuotraukos Laimos Ž. ir R. Z.