Kad viskas į gerą!

Kad jums žmonės šypsotųs ant vieškelio balto,

kad saulė žėrėtų virš jūsų galvų,

kad lietūs nuplautų ir kaltę, ir skausmą,

kad sniegas iškristų ant sielos žaizdų,

kad medžių viršūnėse viltys nutūptų,

kad paukščiai atskristų vieni iš namų,

kad kartais užsuktų,

kad kartais užplūstų džiaugsmingi likimai žmonių svetimų,

kad niekas ir nieko, ir niekad nebaustų,

kad niekas, gink, Dieve, nebūtų mažu,

kad viskas į gerą, kad viskas iš naujo,

kad jus tai lydėtų ir būtų kartu!

Skelbimai

Metraštis

Prisiminimas patirtą akimirką leidžia išgyventi iš naujo.
Gavėnia mūsų parapijoje

Gavėnia mūsų parapijoje

Gavėnios metu   PENKTADIENIAIS – prieš vakaro Šv. Mišias (17.30 val.) Bažnyčioje
Bažnyčia jau šildoma!

Bažnyčia jau šildoma!

Anykščių Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčioje, siekiant išsaugoti jos unikalumą,
Mirė Panevėžio vyskupas JUOZAS PREIKŠAS

Mirė Panevėžio vyskupas JUOZAS PREIKŠAS

Mirė Panevėžio vyskupas emeritas teol. lic. JUOZAS PREIKŠAS (1926-1951-1984-2018) 2018 m.

Dievo Žodis