Gruodžio 6 d. 18 val. prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų Šv. Mišias aukojo Troškūnų Švč. Trejybės parapijos kun. Aurelijus Simonaitis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Aurelijus pasakė pamokslą pabrėždamas artimo meilės svarbą.

Nuotraukos Laimos Žiukelienės