Gruodžio 7 d. 16 val. Išlydėjome palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijas. Relikvijų pasiimti atvažiavo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kun. dr. Simas Maksvytis su parapijiečiais. Pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis pravedė maldą prieš paimant pal. Teofiliaus relikvijas ir lydėjo relikvijas į Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapiją.