Lapkričio 22 dieną yra minima šv. Cecilija – bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Šia proga mūsų rajono moksleiviai su mokytojomis susirinko į jau tradicija tapusį gražų renginį, kurį pavadinome Giesmių švente. Atvyko Debeikių pagrindinės mokyklos ir Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos moksleiviai su mokytojomis, taip pat visų trijų mūsų miesto mokyklų atstovai. Visi susitikome Anykščių šv. Mato bažnyčioje, kur renginį pradėjome šiek tiek netradiciškai – Švč. Sakramento adoracija. Vikaras Raimundas kartu su mumis budėjo maldoje, jungėsi giesmėje. Mūsų gimnazistės skaitė prašymus, maldavimus, dėkojimus, o moksleiviai ir mokytojos giedojo kartu su Adomo tėveliais. Buvo jautru, dvasinga ir tikra. Buvom kartu. Nes tikrai verta pažinti ir pasirinkti įvairias dvasinio gyvenimo formas, kad nepavargtume dalintis gerumu. Po adoracijos mūsų gimnazijos savanorių rūpesčiu vaišinomės gardėsiais, arbata, jaukiai bendravome. Ir visi nuoširdžiai džiaugiamės, kad bendromis pastangomis galima sukurti gražią prasmingą šventę, kuri tampa tradicija. Kitais metais sutarėme minėti šv. Ceciliją Raguvėlėje.

Daiva Kuprionienė