Kategorija – Naujienos

Neatnaujinamos viešos pamaldos

Neatnaujinamos viešos pamaldos

Brangūs tikintieji,

Šiuo sunkiu laiku Kalėdų šventes sutikome kitaip nei įprastai. Saugodami vieni kitų sveikatą ir gyvybę, atsisakėme įprasto susibūrimo į iškilmingas pamaldas. Dėkojame visiems už supratimą, kantrybę ir už atsakingą laikyseną.

Baigiantis metams tikėjomės, kad bus galimybė sugrįžti į tvarką, kuri mūsų bažnyčiose galiojo karantino metu iki praeitų metų gruodžio 16-os dienos, kai pamaldose, laikantis būtinų saugumo reikalavimų, dalyvaudavo ribotas skaičius žmonių. Tad metų pabaigoje buvome nutarę šią tvarką sugrąžinti pasibaigus Kalėdų laikui – nuo sausio 11 dienos.
Visgi naujųjų metų pradžia parodė, kad pandeminė situacija Lietuvoje išlieka pakankamai rimta. Vyriausybės priimti griežtesni apribojimai, iš pradžių skirti tik šventiniam laikotarpiui, buvo pratęsti iki numatytos karantino pabaigos.

Tad atsižvelgdami į esamą situaciją, šiandien priėmėme sprendimą dar neatnaujinti viešų pamaldų bažnyčiose, dalyvaujant tikintiesiems. Tai yra, nuo 2020 m. gruodžio 16 d. mūsų bažnyčiose galiojančią tvarką pratęsiame iki 2021 m. sausio 31 d., su galimybe ją švelninti ir anksčiau, jei greičiau būtų sulaukta ryškesnių teigiamų pokyčių. Tuo būdu solidarizuojamės su visais, kuriems šis laikas yra itin sunkus, ypač su ligoniais, gydytojais, slaugytojais.

Suprantame, kokia svarbi mums visiems yra sielovadinė pagalba. Primename, kad bažnyčios išlieka atviros privačiai tikinčiųjų maldai. Laidotuvių šv. Mišios ar kiti sakramentai švenčiami tik artimiausių šeimos narių aplinkoje. Susitarus su kunigu, yra galimybė atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją.

Šiandien švenčiame Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) iškilmę. Ji kalba mums apie Dievą, apsireiškiantį visų tautų žmonėms, apie Jo šviesą, pasiekiančią net ir toli, giliose tamsybėse esančius. Šios dienos iškilmė taip pat kreipia mūsų žvilgsnį į Išminčius, atsiliepiančius į Dievo apsireiškimą ir ateinančius į susitikimą su Juo kuklioje prakartėlėje. Jokie sunkumai negali mūsų atskirti nuo Dievo. Mūsų malda tegul veda į gyvą tikėjimo liudijimą, kasdienybėje parodant daugiau solidarumo ir atjautos vieni kitiems. Juk ten, kur yra gailestis ir meilė, ten yra Dievas.

Lietuvos vyskupai

Projektas „Dviem yra geriau negu vienam“

Projektas „Dviem yra geriau negu vienam“

Anykščių dekanato Šeimos centras 2020 metais laimėjo nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektų atrankos konkursą, kurį finansavo SADM.

Visus metus kiekvieną šeštadienį parapijos namuose  vyko pasirengimo santuokai kursai, kuriuos  lankė ne tik sužadėtiniai iš Anykščių krašto, bet ir iš Kauno, Vilniaus bei kitų miestų. Jie Santuokos sakramentui rengėsi pagal programą „Dviem yra geriau negu vienam“. Susitikimų metu buvo nagrinėjamos įvairios temos: „Kas mums svarbu?“, „Bendravimas ir bendrystė“, „Kartu per permainas“, „Atleisti ir švęsti“, „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą“, „Vaisingumo pažinimas“, „Gyvenimas iki gimimo“, „Dievas ir Bažnyčia“, „Santuokinė priesaika“.

Labiausiai džiugino, kad sutuoktinių poros įsijungė į įvairias parapijos katalikiškas programas, kuriose ne tik stiprino katalikiškas vertybes, bet ir augo poroje.

Viena iš tokių programų buvo parapijos šeimų  stovykla „Dviem yra geriau negu vienam“.

Anykščių dekanato šeimos vieną vasaros savaitę stovyklavo Karklėje.  Stovyklos-seminaro tema – „Įsiklausę į Dievo Žodį − tariame tikrus  Žodžius“. Šeimų bendrystę sustiprino ir įkvėpė seminaro lektorių įžvalgos bei porų pasidalinimai. Kol tėvai buvo seminare, vaikučiai turiningai laisvalaikį leido kartu su savanoriais. Kasdieniniuose seminaruose, edukaciniuose užsiėmimuose, įvairiose pramogose šeimos patyrė Dievo meilės, bendrystės ir tarnystės džiaugsmą. Viena didele šeima tapo kartu gamindami maistą, rengdami įdomius teminius vakarus, žiūrėdami filmus, kartu melsdamiesi… Viliamės, kad šeimos, dalyvavusios programoje, ir toliau bus gyvi tobulos santuokos liudininkai, o vaikams ilgai pasiliks širdyje laikas, praleistas su mama ir tėčiu tarp kitų šeimų.

Ačiū visiems, kurie buvote kartu, dovanojote savo laiką, talentus bei meilę… Ačiū už lėšas, kurias skyrė SADM.

Šeimos centro informacija

SKELBIMAI

SKELBIMAI

Šv. Mišių laikas šventinėmis dienomis Anykščių Šv. apašt. evang. Mato bažnyčioje

Šv. Kūčių dieną gruodžio 24 d.: 8 ir 21 val.

Šv. Kalėdų dieną gruodžio 25 d.: 8 ir 11 val.

II šv. Kalėdų dieną gruodžio 26 d.: 11 val.

Gruodžio 27 d. Sekmadienį: 9 ir 11 val.

TIESIOGINĖS ŠV. MIŠIŲ TRANSLIACIJOS Facebook paskyroje       Anykščių Parapija

Šv. Kūčių dieną gruodžio 24 d.:  21 val.

Šv. Kalėdų dieną gruodžio 25 d.: 11 val.

III šv. Kalėdų dieną (Šventoji šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas gruodžio 27 d. Sekmadienį:  11 val.

Visas Jūsų intencijas Šv. Mišioms už save ar savo artimuosius galite siųsti el. paštu anyksciubaznycia@gmail.com , taip pat užsakyti apsilankius parapijos raštinėje – klebonijoje, ar paskambinus telefonu 8 652  2 90 29, 8 673 32150, nurodydami, ar norite Šv. Mišių už gyvą, ar mirusį asmenį bei pageidaujamą dieną, valandą. Kalėdojimas karantino metu nevyks. Pagal seną tradiciją norintys palikti Bažnyčiai kalėdinę auką, ją gali atnešti į bažnyčios zakristiją, kleboniją arba pervesti.

Auką, skirtą Šv. Mišioms Jūsų intencijomis, galite pervesti internetinės bankininkystės būdu:

Gavėjas: Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato parapija

Įmonės kodas: 191256715

Bankas: LUMINOR DNB

Banko sąskaita: LT764010043100071775

Paskirtis: auka Mišioms, kalenda, sekmadienio rinkliava.

http://anyksciuparapija.lt/kontaktai/

Dėkojame už Jūsų gerumą ir aukas. Likime bendrystėje bei maldos vienybėje.

LVK:  nuo gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 3 d. stabdomos viešos pamaldos…

LVK: nuo gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 3 d. stabdomos viešos pamaldos…

Brangieji,

Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo.

Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau pasakys šv. Ireniejus, Dievo garbė yra gyvas žmogus…

Netrukus po Kalėdų angelas pažadins Juozapą ir pasakys: „Kelkis, imk kūdikį su motina ir bėk į Egiptą. Pasilik ten, kol tau pasakysiu, nes Erodas ieškos kūdikio, norėdamas jį nužudyti“ (Mt 2, 13). Teko palikti tai, kas įprasta, ir leistis į tolimą kelionę, išgyventi įvairius jos nepatogumus ir pavojus. Visa tai dėl to, kad būtų išgelbėta Kūdikio gyvybė…

Šios Kalėdos pakviečia mus savitu būdu skelbti Dievo garbę – konkrečiai pasirūpinti žmogaus gyvybe. Nebūtinai pažįstamo, bet vis dėlto labai konkretaus, esančio šalia mūsų. Pasaulį varginanti pandemija šiuo metu ypač palietė mūsų kraštą. Girdime gydytojų pagalbos šauksmą dėl padėties, itin sparčiai prie galimybių kraštutinės ribos stumiančios mūsų sveikatos apsaugos sistemą. Ši sistema nėra negyvas mechanizmas. Ją sudaro žmonės: gydytojai, slaugytojai ir visi, kurie rūpinasi ligoniais. Pagaliau – patys ligoniai ir jų artimieji…

Šiomis dienomis ypač svarbi mūsų vienybė, solidarumas ir pagarba vieni kitiems. Atsižvelgdami į mus ištikusios situacijos rimtumą ir krašto valdžios paskelbtus apribojimus, nutarėme nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose. Kaip jau buvo pavasarį, taip ir dabar raginame tikinčiuosius jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu.

Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje. 

Brangieji, suprantame, kad tai – labai nelengvas sprendimas. Vis dėlto jis neturi iš mūsų atimti Kalėdų džiaugsmo ir ramybės. Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu pasaulio Išganytoju.

Popiežius Pranciškus š. m. gruodžio 8 d. visoje Bažnyčioje paskelbė Šv. Juozapo metus. Atsiliepdami į Šventojo Tėvo iniciatyvą, prisiminkime šį ištikimą mūsų globėją bei vėl atnaujinkime mūsų širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ skambant bažnyčių varpams. 

Teužtaria mus Švč. Mergelė Marija – Dievo Gimdytoja, Ligonių Sveikata ir Krikščionių Pagalba!

Lietuvos vyskupai

Restauruojama Anykščių Šv. Apašt. Evang. Mato bažnyčios tvora

Restauruojama Anykščių Šv. Apašt. Evang. Mato bažnyčios tvora

Pernai 2019 m. rudenį buvo pradėta restauruoti bažnyčios tvora.  Prie restauravimo darbų piniginėmis lėšomis prisidėjo Anykščių rajono savivaldybė ir aukotojai.

Šiais metais  projektui „Anykščių šv. Mato bažnyčios šventoriaus tvoros ir vartų rekonstrukcija“  buvo skirtas finansavimas  iš  Anykščių rajono savivaldybės  biudžeto 8 tūkst. Eur. Taigi, projektas finansuojamas Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis ir aukotojų aukomis.

Labai dėkojame visiems už paramą!!!

„Maisto banko“ akcija

„Maisto banko“ akcija

Spalio 23-24 dienomis vyko „Maisto banko“ akcija.

Nepasiturintiems nupirkti konservų, miltų, aliejaus, kruopų ar kitų ilgiau negendančių maisto produktų, sutikdami prekybos centrų pirkėjus, prašo tūkstančiai „Maisto banko“ akcijos  savanorių – visuomenininkų, moksleivių, socialiai atsakingo verslo savanorių.

Spalio 23 d. Anykščių Šv. apašt. evang. Mato parapijos Caritas su savanoriais Anykščių „Maxima“ parduotuvėje dalyvavo „Maisto banko“ akcijoje. Dėkojame savanoriams ir visiems žmonėms paaukojusiems maisto.

Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis artėjant rinkimams

Lietuvos vyskupų konferencijos kreipimasis artėjant rinkimams

Netrukus vyks rinkimai į Lietuvos Seimą. Tai proga išreikšti savo įsitikinimus balsuojant, galimybė išsirinkti tuos parlamentarus, kurie, mūsų nuomone, galėtų geriausiai mums atstovauti. Nuo išrinktų įstatymų leidėjų veiklos tiesiogiai priklausys tai, kaip mūsų šalis gyvens per artimiausius ketverius metus: kaip bus rūpinamasi jaunais ir senais, puoselėjama kultūra ir tradicijos ar atsižvelgiama į žmogaus prigimtį kuriant ateities visuomenę, kokie ryšiai bus mezgami su užsienio šalimis, kokios sąlygos atsivers verslui.

Bažnyčia moko, kad išrinkti tuos, kurie mums atstovauja ir kuria įstatymus, – garbinga kiekvieno krikščionio artimo meilės pareiga. Kaip rašė šv. Jonas Paulius II, „Bažnyčia vertina demokratiją kaip sistemą, kuri garantuoja piliečiams teisę dalyvauti politinėje veikloje, ir valdomiesiems laiduoja galimybę rinkti savo vadovus, taip pat – kai to reikia – taikiu būdu juos pakeisti kitais“ (enciklika Centesimus annus, 46).

Pasinaudokime šia teise kurti valstybę ir neleiskime, kad pastaruosius mėnesius dėl šalyje vyraujančios epideminės situacijos susidaręs netikrumas atgrasytų mus atlikti šią pareigą. Eidami balsuoti, neužmirškime asmeninės apsaugos priemonių – taip apsaugosime save ir kitus nuo virusinių susirgimų.

Kurdami nepriklausomą Lietuvos valstybę nuėjome nemažą kelią. Kiekvienu metu reikia atsiliepti į naujus iššūkius ir spręsti skirtingas problemas. Vis dėlto šalia besikeičiančių aplinkybių visad išlieka pastovios vertybės: atjauta, gailestingumas, jautrumas silpniausiam, visuomeninis solidarumas, prigimtinė šeima ir gyvybės neliečiamumas, atida kūrinijai – mūsų bendriesiems namams bei gėrio siekianti laisvė. Rinkimės ir rinkime tuos kandidatus, kurie pritaria šių krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių visumai. Rinkdami tokius kandidatus, balsuojame ne tik už krikščionišką visuomenę, bet ir už darnią bei stiprią valstybę.

„Iš tiesų, broliai, jūs esate pašaukti laisvei!“, – užtikrina apaštalas Paulius Laiške galatams (Gal 5, 13a). Savo veikliu dalyvavimu rinkimuose ne tik išsaugosime prieš 30 metų iškovotą laisvę, bet ir prisidėsime prie jos puoselėjimo bei krikščioniškomis vertybėmis besiremiančios Lietuvos klestėjimo.

Lietuvos vyskupai

2020 m. spalio 2 d.

Šv. Mato atlaidai. Naujo altoriaus šventinimas.

Šv. Mato atlaidai. Naujo altoriaus šventinimas.

Rugsėjo 19 val. 18 val. Šv. Mišiomis prasidėjo šv. apašt. evang. Mato atlaidai , po to vyko Švč. Sakramento adoracija. Rugsėjo 20 d. buvo pagrindinė atlaidų diena. 11 val. Šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Vyskupas pašventino naują altorių. Altorių, pulpitą ir spintelę gamino skulptorius Algirdas Varžinskas ir meistras Rimantas Dilys. Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupijos kurijos generalvikaras kun. Eugenijus Styra, Anykščių parapijos klebonas kan. Petras Baniulis ir kun. Algis Baniulis SJ. Labai dėkojame vyskupui, kunigams, chorui, šlovintojams, dalyvavusiems adoracijoje, aukotojams, puošėjoms, talkininkams, pagalbininkams, bažnyčios tarnams ir visiems dalyvavusiems!!! Dėkojame skulptoriui Algirdui ir meistrui Rimantui už gražų darbą!!! Visiems Dievo palaimos ir Šv. Mato užtarimo!!!

ŠEIMŲ MIŠIOS

ŠEIMŲ MIŠIOS

Šv. Mišios su šeimomis vėl pradėjo vykti kiekvieno mėnesio antrą sekmadienį, 11 val! Keletas akimirkų iš rugsėjo 13 d. 11 val. Mišių su šeimomis.