Šv. Kazimieras – mūsų globėjas niekada neleidžia užmiršti apie gerus ir prasmingus darbus, kuriais galime prisidėti kiekvieną dieną prie tų, kuriems to reikia.
Visada gera tuo pasidžiaugti, dalintis, prisiminti…
Parapijos namuose su A. Baranausko ir A. Vienuolio mokyklų mokiniais, kurie ruošiasi Pirmosios komunijos sakramentui prisiminėme apie tai.
Mokytojos D. Kuprionienė ir D. Buelė kvietė vaikus nupiešti Šv. Kazimierui karūną, kuri atspindėtų Jo didingą gerumo stotą. Klebonas P. Baniulis ir vikaras R. Zimka vaišino vaikus picomis.
Žaidimai, picos, piešiniai ir iš “ oro“ atsiradusi mama Dalia, kuri šauniai įsiliejo su gerais darbais….. Visa tai praskaidrino nuotaiką, kaip ir vakaro saulės spinduliai.
Ir pabaigai dar su mokiniais apmastėme skulptoriaus Rimanto Idzelio sukurtas Kristaus kryžiaus kelio stotis.
Ačiū 🌿💜
D. Buelė