Žiema šį metą užklupo tikrai netikėtai… Jau baigiasi adventas, o, rodos, ką tik buvom susibėgę į parapijos salę šv. Cecilijos dienai paminėti. Mūsų parapijos jaunimas klausėsi katechetės Daivos pasakojimo apie choristų, giedotojų, muzikantų globėją šv. Ceciliją. Arnas ir Martynas gitaros skambesiu išbudino mūsų visų drąsą užgiedoti. Vaišinomės picomis ir savais suneštais skanėstais. Sveikinome Dariją ir Arną jų gimtadienių proga. Bendravome ir labai džiaugėmės, kad mus aplankė klebonas Petras. O pirmąją advento savaitę parapijos kunigai ir katechetės sukvietė vaikų, besiruošiančių sakramentams, tėvelius pasikalbėti apie tikrą advento įprasminimą. Dėkojame vikarui Raimundui už šiltą bendravimą, paprastą, bet prasmingą kelionės link Betliejaus pristatymą. Viltingo ir meile sušildyto likusio laiko iki šv. Kalėdų ryto !!!