Ramus laukimo laikas baigiasi. Tuoj suskambės džiaugsmingas Aleliuja!!! Gavėnios kelią gražiai įprasmino mūsų bendruomenė. Į parapijos salę buvo susirinkę Išpažinties ir Pirmosios Komunijos sakramentams besiruošiančių vaikučių bei Sutvirtinimo sakramentą priimsiančių jaunuolių tėveliai. Džiugu buvo matyti gausų jų būrį. Kunigas Raimundas gražiai mus vedė Kristaus kančios įprasminimo keliu, priminė išpažinties svarbą kiekvienam katalikui. Susitikimo metu tėveliai iš katechečių išgirdo klausimus: ką jie pasakytų, jei dabar staiga ateitų Jėzus ir ką dažniausiai sako savo vaikams. Dalinamės mintimis, ką tėveliai pasakytų Jėzui:

Dėkoju Tau, Dieve, už duotą gyvenimą, sveikatą, visus gyvenime patirtus įvykius. Prašau, suteik man jėgų pasikeisti. Suteik mano šeimai stiprybės, sveikatos, vienybės.

Labai džiaugiuosi Tave matydama. Jaučiu Tave kasdien, žinau, kad esi šalia manęs ir esu labai dėkinga už viską, ką dėl manęs ir mano artimų darai.

Prašyčiau globoti vietas, kur vyksta karai. O sau norėčiau prašyti, kad viskas būtų taip, kaip yra dabar.

AČIŪ. Niekada nesitikėjau, kad turėsiu tiek daug! Prašau gerumo visame pasaulyje.

Garbė Jėzui Kristui. Ačiū, kad esam, ačiū už viską, ką man davei. Duok sveikatos kiekvienam.

Ir ką dažniausiai kartoja savo vaikams:

Vaikams kartoju būti geriems sau ir draugams.

Tu labai gera, jautri, mylinti, bet per daug nepasitikinti savimi. Aš tave labai myliu ir noriu, kad visada tau viskas sektųsi.

Laikykis duoto žodžio, kad visi galėtų tavim pasitikėti. Būk drąsus ir nebijok suklysti. Myliu.

Ačiū, kad esi. Sakau, kad Dievas viską mato. Myliu ir didžiuojuosi.

Būk išmintingas. Linkiu elgtis tinkamai. Svarbiausia būti geru žmogumi.

Taip pat džiaugiamės ilgalaike bendryste su Anykščių rajono socialinių paslaugų centro darbuotojais, jų globojamais senjorais ir nauja užsimezgusia bičiulyste su vaikučiais, jų mokytojomis bei Caritas savanorėmis ir jų vedėja. Vėlgi ramybė ir džiaugsmas aplankė visų mūsų širdis, kai galėjome palydėti senjorus į mūsų bažnyčią atlikti išpažintį ir iš kunigo Raimundo rankų priimti Ligonio sakramentą ir palydėti palaimingai laukti Šv. Velykų. Parapijos salė skambėjo nuo bendravimo rišant verbas, įsitraukiant į bendrus žaidimus, bendraujant prie arbatos puodelio. Toks dėkingas laikas ir noras, kad bendrystė niekada nenutrūktų. Juk to iš mūsų šiandien laukia Kristus – meilės mūsų artimui, taikos širdyje, kad galėtume ją nešti visam pasauliui ir tikėjimo Dievo dangiškąja globa. Sutikime Prisikėlimą su dėkingumu – Kristaus kančia mums visiems dovanojo Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Dalinkimės!!!

Daiva K.