Mūsų bažnyčia yra mylima anykštėnų, kurie pagrįstai didžiuojasi jos grožiu ir didybe, ja žavisi ir turistai, gėrėdamiesi joje sukauptais meno kūriniais, žvalgydamiesi į Anykščių tolumas, atsiveriančias iš bažnyčioje įrengtos apžvalgos aikštelės. Dabar ir dar vienas pastatas grįžta į gyvenimą.

Grožintis R. Idzelio sukurtomis stacijomis ne vienam sukirbėdavo mintis − o kas gi per vienas tas baltas apvalus mūrinukas šventoriaus kampe? Tik senieji anykštėnai dar paminė, jog čia buvusi vadinamoji „grabarnia“ – patalpa, kurioje prieškaryje laikydavo karstus. Šis statinys išlikęs dar iš senosios bažnyčios, statytos XVIII a. pabaigoje, laikų, taigi, galima teigti, jos jis – vienas seniausių mūrinių pastatų Anykščiuose (kartu su Koplyčia ir Okuličiūtės dvareliu). Ilgą laiką jame buvusi malkinė, sandėliukas.

Laikas gerokai apardė šį pastatą: sutrūnijo medinės dalys, ištrupėjo mūras, suskilo sienos… Net malkoms laikyti jis pasidaręs nebetinkamas… 2022 m. gavus Anykščių rajono savivaldybės finansinę paramą, pastatas buvo suremontuotas, atgavo savo buvusią išvaizdą ir yra pasiruošęs tapti dar vienu šventoriaus traukos tašku. Čia planuojama įrengti išsamią Šv. apašt. evang. Mato bažnyčios istorijos ekspoziciją. Galbūt šis naujai atgimęs istorinės dvasios kupinas pastatas ilgainiui taps dar vienu  kultūrinio turizmo objektu Anykščiuose.