Diena: 2023-03-16

Susitikimas su Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadove

Susitikimas su Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadove

Darganotą ir visai ne pavasarišką kovo 7 d. popietę į mūsų parapiją atvyko Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovė ses. Aušros Vartų Marija Gedzevičiūtė su programa „UŽTVIRTIK. GYVENIMAS – GREITKELIS Į …?!“. Ši programa skirta sutvirtinamiesiems. Į parapijos salę susirinko gausus būrys jaunimo, besiruošiančio susitikti su Vyskupu Linu birželio 16 d. Tuomet jie gaus Šventosios Dvasios dovanų ir ganytojišką palaiminimą, sustiprins savo tikėjimą. O kol kas visi kartu einame tikėjimo keliu. Mūsų susitikimą palaimino vikaras Raimundas, o sesuo Marija labai nuotaikingai nuteikė jaunimą keliauti link savo tikslo – galutinio tikslo. Aiškesni tapo ir rojus, ir pragaras, ir skaistykla… Kai imi galvoti: kiek daug priklauso nuo žmogaus žemiškojo gyvenimo, ir oi kaip nepaprasta užsitarnauti dangų … Jaunimui buvo labai įdomu sužinoti kaip ir kodėl viešnia pasirinko vienuolės kelią, kada ji suprato, kad tai jos gyvenimo tikslas. Sesuo labai įdomiai ir ypač nuotaikingai pasakojo savo gyvenimo istoriją. Susitikimo pabaigoje žaidėme kahoot žaidimą, kad užtvirtintume žinias. Laimėjusieji džiaugėsi saldžiais prizais. Visai neprailgo laikas bendrystėje ir visus sušildė jaukus ir nuotaikingas susitikimas. Tikrai iš širdies norisi sakyti – ačiū ir iki kito karto.

Daiva K.

Viską ką darote, darykite su meile.                 (1 Kor 16,14)

Viską ką darote, darykite su meile. (1 Kor 16,14)


Šv. Kazimieras – mūsų globėjas niekada neleidžia užmiršti apie gerus ir prasmingus darbus, kuriais galime prisidėti kiekvieną dieną prie tų, kuriems to reikia.
Visada gera tuo pasidžiaugti, dalintis, prisiminti…
Parapijos namuose su A. Baranausko ir A. Vienuolio mokyklų mokiniais, kurie ruošiasi Pirmosios komunijos sakramentui prisiminėme apie tai.
Mokytojos D. Kuprionienė ir D. Buelė kvietė vaikus nupiešti Šv. Kazimierui karūną, kuri atspindėtų Jo didingą gerumo stotą. Klebonas P. Baniulis ir vikaras R. Zimka vaišino vaikus picomis.
Žaidimai, picos, piešiniai ir iš “ oro“ atsiradusi mama Dalia, kuri šauniai įsiliejo su gerais darbais….. Visa tai praskaidrino nuotaiką, kaip ir vakaro saulės spinduliai.
Ir pabaigai dar su mokiniais apmastėme skulptoriaus Rimanto Idzelio sukurtas Kristaus kryžiaus kelio stotis.
Ačiū 🌿💜
D. Buelė