Vasario mėnesį moksleivių atostogų metu Anykščių Šv. Mato parapijoje vyko vaikų ir jaunimo stovykla „Pažink save per tikėjimą“. Į stovyklą susirinko parapijos ketvirtokai, besiruošiantys Atgailos ir Pirmosios Komunijos sakramentams bei Jono Biliūno gimnazijos savanorės, talkinusios mokytojoms visos stovyklos metu. Puikiai kartu praleistas laikas suteikė daug džiugių emocijų, paskatino žaisti, bendrauti, diskutuoti, melstis. Sukūrėme stovyklos taisykles be žodelio „ne“, sužaidėme protmūšį apie mūsų parapiją. Dalyvavome žygyje, kurio metu kalbėjom rožinį. Prieš valgį giedojome giesmeles ir dalinomės atsineštais skanumynais. Vakare ėjome į šv. Mišias, buvome atidūs ir pasimokėme kaip reikia prie klausyklos atlikti išpažintį. Vakaras buvo pilnas įdomiausių žaidimų ir veiklų, kurias pravedė savanorės. Žiūrėjome filmą ir aišku, … bandėme miegoti… Kitos dienos rytas neprailgo, nes gera buvo jį leisti kartu. Atsisveikinome iki kitos stovyklos.

Daiva Kuprionienė