Vasario 19 d. mūsų parapijoje lankėsi kun. Algis Vaickūnas. Jis atlieka tarnystę Vilniaus Šv. Teresės parapijoje ir Dievo Gailestingumo Šventovėje. Dėkojame kun. Algiui Vaickūnui atvykusiam į Anykščių parapiją, pasidalinusiam prasmingomis mintimis apie Adoraciją ir aukojusiam Šv. Mišias!!!