Pirmąjį Gavėnios sekmadienį trys suaugę katechumenai, kurie ruošiasi priimti Krikšto sakramentą, lydimi globėjų vyko į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedrą. Juos pasitiko vyskupas Linas ir būrys kunigų, taip pat atvyko katechumenai iš kitų mūsų vyskupijos dekanatų. Iškilmingų Šv. Mišių metu, kurias koncelebravo Vyskupas,  besiruošiantieji krikštytis pasirašė į Vyskupijos knygą ir su džiaugsmu bei tvirtu pasiryžimu lauks Velyknakčio, kad galėtų priimti Krikštą. Iš Vyskupo gavę dovanų po Naująjį Testamentą įsipareigojo kas dieną jį skaityti.

Daiva Kuprionienė