Gruodžio 4 d. 8 val. prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų Šv. Mišias aukojo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijos kun. dr. Simas Maksvytis ir Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis. Kun. dr. Simas Maksvytis per pamokslą tarė žodį.