Gruodžio 2 d. lankydami palaimintojo Teofiliaus relikvijas svečiavosi su savo parapijiečiais Svėdasų Šv. arkangelo Mykolo parapijos klebonas Raimundas Simonavičius. Visi dalyvavo Šv. Mišiose melsdami palaimintojo Teofiliaus užtarimo. Šv. Mišias aukojo Svėdasų parapijos kleb. Raimundas Simonavičius ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Pamokslą sakė kun. Raimundas Simonavičius primindamas palaimintojo Teofiliaus šventumo kelią.