Gruodžio 3 d. su savo parapijiečiais aplankyti palaimintojo Teofiliaus relikvijų atvyko Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebonas Stasys Tamulionis. Šv. Mišias aukojo Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Leliūnų kleb. Stasys Tamulionis, kuris pasakė pamokslą.