Lapkričio 30 d. 17 val. į Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčią atkeliavo palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijos. Jas pasiimti į Kaišiadoris važiavo su keletą parapijiečių Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Pasimeldę prie palaimintojo Teofiliaus relikvijų su Kaišiadorių vyskupu ordinaru Jonu Ivanausku ir pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi kun. Mariumi Talučiu ir palaiminti vysk. Jono pal. Teofiliaus relikvijas išlydėjome į Anykščius. Kartu kelionėje į Anykščius relikvijas lydėjo pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis ir Jolanta Celešienė. Pal. Teofiliaus relikvijos iškilmingai buvo įneštos į Anykščių bažnyčią. Kun. Marius vadovavo rožiniui ir kitoms maldoms prie pal. Teofiliaus relikvijų. Po maldos jis pristatė palaimintąjį Teofilių. Jolanta Celešienė pasakė liudijimą. Šv. Mišias aukojo pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatorius kun. Marius Talutis, Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka. Kun. Marius per pamokslą tarė žodį apie palaimintąjį Teofilių ragindamas melsti palaimintojo Teofiliaus užtarimo nebijant prisiliesti prie jo relikvijų.

Gruodžio 1 d. sekmadienį atvyko Panevėžio vyskupas ordinaras Linas Vodopjanovas OFM . 11 val. Šv. Mišioms prie pal. Teofiliaus relikvijų vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Anykščių parapijos kleb. dek. kan. Petras Baniulis ir  Anykščių parapijos vik. kun. Raimundas Zimka.  Vysk. Linas homilijoje palietė pal. Teofiliaus gyvenimo momentus.