Mėnuo: liepos 2018

Kunigų skyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kunigų skyrimai Panevėžio vyskupijoje

Kunigų skyrimai
2018.07.11

Kun. Pavel ANDŽEJEVSKI atleidžiamas iš Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriaus pareigų ir skiriamas Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektoriumi bei laikinai eiti Panevėžio-Krekenavos dekanato dekano pareigas, paliekant kitas turimas pareigas.

Kun. dr. Simas MAKSVYTIS atleidžiamas iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato rektoriaus ir Panevėžio-Krekenavos dekanato dekano pareigų ir išleidžiamas gydytis.

Kun. Sigitas SUDENTAS atleidžiamas iš Alantos Šv. apašt. Jokūbo parapijios klebono ir Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Panevėžio Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo rektorato rektoriumi.

Kun. mgr. Audrius VOGULIS atleidžiamas iš Truskavos Šventosios Dvasios parapijos klebono ir Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapijos administratoriaus pareigų ir skiriamas Alantos Šv. apašt. Jokūbo ir Skiemonių Švč. M. Marijos Aplankymo parapijų administratoriumi.

Kun. mgr. Alfredas PUŠKO skiriamas Truskavos Šventosios Dvasios ir Anciškio Šv. apašt. evang. Mato parapijų administratoriumi paliekant kitas užimamas pareigas.

Kan. Vladas RABAŠAUSKAS atleidžiamas iš Palėvenės Šv. Domininko parapijos administratoriaus pareigų.

Kun. dr. Rimantas GUDELIS skiriamas Palėvenės Šv. Domininko parapijos administratoriumi.

Kun. lic. Vitalijus KODIS skiriamas Panevėžio Švč. Trejybės rektorato pastoraciniu bendradarbiu vikaro teisėmis ir pareigomis.

Kun. Rimantas RIMKUS atleidžiamas iš Panevėžio Švč. Trejybės rektorato pastoracinio bendradarbio pareigų ir skiriamas Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaru.

Kun. mgr. Žilvinas TREINYS atleidžiamas iš Utenos Dievo Apvaizdos parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilos parapijos vikaru.

Kun. mgr. Egidijus TUBELIS atleidžiamas iš Panevėžio Šv. apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaro pareigų ir išleidžiamas studijoms į Romą.

Kun. Vladas JACKŪNAS skiriamas Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaru.

Kun. Feliksas ČIŠKAUSKAS atleidžiamas iš Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Kupiškio Kristaus į Dangų žengimo, Alizavos Šv. Jono Krikštytojo ir Palėvenėlės Švč. M. Marijos parapijų vikaru.

Diak. Vilius VALIONIS atleidžimas iš Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos pastoracinio bendradarbio pareigų ir skiriamas Anykščių Šv. apašt evang. Mato parapijos pastoraciniu bendradarbiu.

Panevėžio vyskupijos kurija

Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje programa

Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje programa

Jo Šventenybė popiežius Pranciškus 2018 m. rugsėjo 22–25 d. su apaštaliniu vizitu lankys tris Baltijos šalis: Lietuvą, Latviją ir Estiją. Susitikti su popiežiumi Lietuvoje bus galima rugsėjo 22–23 d. Vilniuje ir Kaune. Šventojo Sosto spaudos salė skelbia vizito programą.

 

JO ŠVENTENYBĖS POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS APAŠTALINIS VIZITAS LIETUVOJE
2018 m. rugsėjo 22–23 d.

 

Šeštadienis, rugsėjo 22 d.
ROMA–VILNIUS

7.30 val.
Išvykimas lėktuvu iš Romos oro uosto / Fiumicino į Vilnių

11.30 val.
Atvykimas į Vilniaus tarptautinį oro uostą
PASISVEIKINIMO CEREMONIJA
MANDAGUMO VIZITAS PAS PREZIDENTĘ Prezidento rūmuose
SUSITIKIMAS SU VALDŽIOS IR VISUOMENĖS ATSTOVAIS, DIPLOMATINIO KORPUSO NARIAIS S. Daukanto aikštėje

16.30 val.
AUŠROS VARTŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, GAILESTINGUMO MOTINOS, KOPLYČIOS LANKYMAS
SUSITIKIMAS SU JAUNIMU Katedros aikštėje
Apsilankymas Vilniaus Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje

 

Sekmadienis, rugsėjo 23 d.
VILNIUS–KAUNAS–VILNIUS

8.15 val.
Išvykimas į Kauną
ŠV. MIŠIOS Kauno Santakos parke
VIEŠPATIES ANGELO MALDA Kauno Santakos parke
Pietūs su vyskupais Kauno kurijos rūmuose
SUSITIKIMAS SU KUNIGAIS, VIENUOLIAIS (-ĖMIS), PAŠVĘSTAISIAIS (-SIOMIS), SEMINARISTAIS Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje
Išvykimas į Okupacijų ir laisvės kovų muziejų Vilniuje
OKUPACIJŲ IR LAISVĖS KOVŲ MUZIEJAUS LANKYMAS IR MALDA

 

Pirmadienį, rugsėjo 24 d., popiežius vyks į Latviją, o antradienį, rugsėjo 25 d. – į Estiją.

Norintys savarankiškai dalyvauti šv. Mišiose ir (arba) jaunimo susitikime su popiežiumi registruotis internetu galės nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. Ketinantys šiuose susitikimuose dalyvauti su parapijos bendruomene, kviečiami jau dabar kreiptis į savo parapijos, bažnyčios kunigus. Į kitus renginius registracija nenumatoma.

Viešnagė Prienuose

Viešnagė Prienuose

Praėjusį šeštadienį (birželio 30 d.) Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenei priklausanti Anykščių grupelė (koordinatorė: Ramutė Sargūnienė) svečiavosi Prienuose pas tos pačios bendruomenės Prienų grupelės narius. Tai buvęs atsakomasis vizitas po prieniškių apsilankymo Anykščiuose praeitą žiemą. Idėja lankytis pas bendruomenės vienijančius narius skirtinguose miestuose kilo pernai kasmet Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės rengiamoje vasaros stovykloje, kur dalyviai iš skirtingų Lietuvos kampelių burtų keliu traukė porininkus, su kuriais tęstų bendrystę apsilankymų vieni pas kitus metu. Taip anykštėnams teko didžiulis džiaugsmas bendrauti su prieniškiais.

Viešnagė prasidėjo apsilankymu vos keletą kilometrų nuo Prienų nutolusiame, visuomet savo grožiu ir ramybe garsėjusiame, o dabar dar labiau išpuoselėtame ir gausiai turistų lankomame kurorte – Birštone. Čia, po kelionės, pasistiprinę gardžiais pietumis, įkopę į Vytauto kalną ir nuo jo pasigrožėję kvapą gniaužiančiais Nemuno kilpų peizažais, paragavę mineralinių versmių vandens bei trumpam užsukę į Birštono bažnytelę, stabtelėjome Sakraliniame muziejuje, įsikūrusiame sovietmečiu buvusiame klebonijos pastate, kur tam tikrą laiką gyveno ir vyskupavo palaimintasis Teofilius Matulionis. Muziejuje apžiūrėjome palaimintajam vyskupui-kankiniui skirtą ekspoziciją, kurioje – ne tik iš vyskupavimo, bet ir kalinimo laikmečių išsaugoti įvairūs palaimintojo asmeniniai daiktai. Muziejininkės Romos pasakojimai apie palaimintojo vyskupo gyvenimą, persekiojimus, kalinimus ir begalinį ryžtą visuomet likti ištikimam Dievui ir tiesai nepaliko nei vieno abejingo, priešingai – įkvepė ieškoti būdų darbuotis Dievo ir artimo labui.

Pavakare grįžę į Prienus, jungėmės bendrai maldai šv. Mišių aukoje dar 1750 m. iš medžio statytoje Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, kerinčia savo paprastumu, šiltumu ir jaukumu. Po šv. Mišių ir birželinių pamaldų buvome pakviesti į kitoje kelio pusėje vos prieš 7 metus statytus, naujutėlaičius Parapijos namus, kur iš anksto preiniškių rūpesčiu gavę klausimus pasidalinimui, vaišindamiesi suneštiniais užkandžiais bei gurkšnodami pievų žolelių arbatą, dalinomės savo mintimis bei patirtimi apie tai, kas yra laimė bei kuris popiežiaus Pranciškaus dekalogo, kaip gyventi laimingą gyvenimą, patarimų yra mums artimiausias. Nors išsakytos mintys ir buvusios skirtingos, kaip skirtingas buvo ir kiekvieno laimės suvokimas, tačiau visi sutarė, jog esame laimingi, kai gyvename bendrystėje su Dievu bei išgyvename darnų santykį su artimaisiais.

Viešnagė netruko prabėgti. Nors į Anykščius grįžome šiek tiek pavargę vos pusvalandžiui likus iki vidurnakčio, tačiau laikas, praleistas su ypatingu šiltumu, jaukumu ir dvasios ramybe gebančiais apsupti Prienų krašto žmonėmis, išliks atmintyje kaip didžiausias turtas, nes tapo dar vienu žingsniu nesumeluotos bendrystės Kristuje linkui.

 

     

         

      

sdr

Maldos intencijos

Maldos intencijos

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir
Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga

maldos intencijos LIEPOS mėnesiui

 

Už šeimas, kad santarvę suvoktų kaip gebėjimą vaisingai priimti skirtingumus ir netobulumus.

Šeimų Karaliene, melski už mus.