Dabužių Kristaus Žengimo į dangų bažnyčioje buvo švenčiami Šv. Luko atlaidai. Pasigrožėkite atlaidų akimirkomis.

Atlaidų diena buvo graži. Į bažnyčią susirinko parapijiečiai ir svečiai iš kitų parapijų. Atlaidus pravedė Anykščių parapijos vikaras kun. Raimundas. Giesmėmis puošė jungtinis Anykščių ir Dabužių parapijų choras. Po Šv. Mišių visi vaišinosi skania sriuba. Po to Dabužių bendruomenės namuose vyko bendruomenės paruošta muzikinė programa. Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios šventės savo darbu ir auka.