Gražų 2021m. birželio 25 -osios vakarą į mūsų šventovę susibėgo dekanato jaunimas, jų Sutvirtinimo globėjai, artimieji, draugai. Prisijungė ir suaugusieji, kuriems pasiruošti šiam sakramentui padėjo kunigai. Iš viso 79 jaunuoliai ir 9 suaugę. Po įtempto karantininio laiko širdis džiūgavo tiek žmonių šventoriuje regint… Dekanas kan. Petras Baniulis palaimino ir įvedė į bažnyčią visus, pasiruošusius iš Vyskupo Lino rankų priimti Šv. Dvasios dovanas. Tikrame susikaupime prabėgo Šv. Mišių  liturgija, pagarbiai priimtas Sutvirtinimo sakramentas. Graži bendra nuotrauka ant mūsų didingos bažnyčios laiptų, iš Vyskupo rankų gautas Sutvirtinimo sakramento pažymėjimas. Jautri ir džiugi šventė. Kad tik gyvenime nepasimestų šitas išgyventas grožis ir gėris … Tai didžiausias kunigų ir katechetų troškimas. Atitrauk mus nuo klaidų,  dvasios šalty duok jėgų, tiesink vingius mūs takų. / Duok mums, mylintiems Tave,  tikintiems Tava galia, dovanas septynerias. (Iš sekvencijos Šv. Dvasiai).

Katechetė Daiva Kuprionienė

Šv. Mišioms vadovavo ir Sutvirtinimo sakramentą teikė Panevėžio vyskupijos vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, koncelebravo Panevėžio vyskupijos kurijos kancleris kun. Egidijus Tubelis, Anykščių parapijos klebonas kan. Petras Baniulis ir Alantos parapijos adm. kun. Audrius Vogulis. Dėkojame vyskupui Linui, kunigams, katechetei Daivai Kuprionienei ruošiant jaunimą ir visiems dalyvavusiems, padėjusiems ir prisidėjusiems!!!