2021 m. liepos 6 d. 14 val. organizuotas piligriminis žygis įvyko. Jautėsi Dievo palaima nuo pat pradžių. Buvo abejonių dėl blogų oro sąlygų, tačiau oras buvo gražus. Susirinko apie 60 piligrimų nusiteikusių eiti bet kokiomis oro sąlygomis. Klebonas Petras Baniulis palaimino visus ir išlydėjo į žygį. Kartu ėjo kun. Raimundas, vargonininkas Rimvydas su choristais, Carito ir Išklausymo tarnystės savanoriai, Šeimų bendruomenė, Krikščioniško gyvenimo bendruomenė, Gyvojo rožinio ir Marijos legiono bendruomenės, AA grupės nariai, Socialinės gerovės centro vadovas su savanoriais, bažnyčios tarnai, patarnautojai ir kiti parapijiečiai. Žygio metu meldėmės, giedojome, bendravome. Gamtoje kun. Raimundas aukojo šv. Mišias. Visi kartu malda ir giesmėmis šlovinome Viešpatį. Po to buvo agapė, bendravimas, giesmės. Ir su gera nuotaika pėsčiomis grįžome atgal. Dėkojame visiems dalyvavusiems, Dievo palaimos ir globos gyvenimo piligrimystėje!

Nuotraukos Silvijos Š.