Rugsėjo 24 d. Panevėžio vyskupijos Marijos regiono narės kurijos susirinkimui vykome į būsimojo palaimintojo kunigo kankinio Alfonso Lipniūno tėviškę Talkonių kaimą, netoli Pumpėnų miestelio, Pasvalio rajone.

             Anykštėnų grupė – pati gausiausia, net 6 maldininkės.

             Kelionėje meldėmės rožinį ir kitas maldas. Tėviškėje aplankėme trobą, kurioje užaugo gausi Lipniūnų šeima, nusifotografavome prie dailiai išdrožinėto senojo kryžiaus.

             Maloniai nustebino a. a. kunigo Alfonso sūnėnas Algimantas ir žmona Zinaida. Jie pakvietė gausų mūsų būrį puodeliui arbatos į savo namus, esančius netoliese. Sodyba itin tvarkinga, daug žalumos,  gėlių. Tai daugelio konkursų nugalėtoja. Gražiausios ir tvarkingiausios vardą gavusi ne tik Pasvalio rajone, bet ir Lietuvoje.

             Čia pabaigėme savo maldas, aptarėme ateities darbus, laimėjimus ir rūpesčius.

             Vaišingi šeimininkai pakvietė prie stalo. Vyko tikra agapė – mūsų ir šeimininkų vaišės ir bendrystė. Išgirdome atsiminimų apie dėdę kun.  Alfonsą, tą laikmetį ir žmonių likimus.

             Padėkoję vaišingiems šeimininkams, pasimeldėme už jų sėkmę ateityje, grįžome į namus. Dėkojame vyskupijos Marijos legiono pirmininkei Aldonai Juozapaitienei ir Pasvalio parapijos maldininkėms už idėją ir jos įgyvendinimą.

Genovaitė Ražanienė