Vasario 21 d., 10 parapijiečių sėkmingai užbaigė 15 savaičių trukusias Ignaco Lajolos lengvąsias dvasines pratybas. Kiekvieną trečiadienį į parapijos namus susirinkę pratybų dalyviai dalinosi mintimis po kiekvieną savaitės dieną skaitomų šv. Rašto ištraukų. Pratybų esmė – apmąstyti šv. Rašto ištrauką, kuo giliau įsigyvenant į jos tikrąją reikšmę savo kasdieninėje patirtyje, savo gyvenimą grįsti Biblijos išmintimi, ugdytis poreikį nuolat skaityti šv. Raštą. Po pasidalinimo savo mintimis pratybų dalyviai atsiliepdavo į kitų išsakytus pastebėjimus, juos apibendrindami, o neretai interpretuodami savaip. Užsiėmimų pabaigoje visų išsakytas mintis galutinai apibendrindavo pratybų dvasinis palydėtojas vikaras kun. Mindaugas Šakinis. Idėja rengti tokias dvasines pratybas kilo mūsų parapijos Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės narėms – gyd. Ritai Laurinaitienei ir Ramutei Sargūnienei, – kurios šias pratybas yra jau kartą lankiusios Vilniuje. Kaip ir dera tikriems kursų absolventams, visiems dalyviams kunigas-vikaras įteikė pažymėjimus. Pratybas baigusieji džiaugėsi atradę bendraminčių, galėję giliau pažinti šv. Rašto ištraukų prasmę, o svarbiausia, praturtėję dvasiškai. Paskutinį susitikimą nutarta surengti Pasvalyje, kur pratybų dalyviai aplankys jau beveik pusmetį ten  besidarbuojantį buvusį mūsų parapijos vikarą kun. Nerijų Papirtį, ir pasidalins savo patyrimais iš pratybų.