Nuvilnijus, nuaidėjus, nuskambėjus Valstybės 100 – mečio akordams, gera kviesti vėl susiburti pirmokus gimnazistus.

Vasario 24 dieną, 9 val. 30 min., besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui esate laukiami Anykščių parapijos salėje. Susitiksime su Panevėžio vyskupijos jaunimo centro atstovais ir Vyskupu: mūsų laukia ne tik malda kartu su Vyskupu, bet ir daug staigmenų, netikėtumų, žaidimų…

O kad mokame atsakingai, susikaupę, linksmai, turiningai, draugiškai leisti laiką kartu – mums liudija žiemos ALFA grupės savaitgalio stovykla Kupiškio parapijos namuose. Žaidimai, bendra malda, filmas, pokalbiai, maistas, kūrybiškumas, susikaupimas, plepėjimai naktį, pasivaikščiojimas po miestelį ir čiuožykla ant ežero kartu su kunigu Mindaugu … tai potyriai, kurie nuspalvina pasaulį ir augina mus didesnius, tvirtesnius, tikresnius.

Ačiū pparapijos klebonui Petrui Baniuliui už finansinę pagalbą. Ačiū parapijos vikarui Mindaugui Šakiniui, kad ne tik mus stovykloje aplankė ir mokė, bet ir daug lauktuvių atvežė. Ačiū tikybos mokytojai Astai Striogienei,  savanoriams skautams ir ALFA grupės nariams už puikiai organizuotą laisvalaikio veiklą, pagalbą visur ir visada. AČIŪ.

Nuotraukose neįmanoma perteikti džiugesio ir tikrumo, kurį patyrėm stovykloje, bet juk taip smagu prisimint – 2018 m. sausio 19, 20, 21 d.d.