8 val. Šv. Mišiose meldėmės už gyvuosius ir mirusiuosius policijos darbuotojus.

Dievo palaimos ir Angelų Sargų globos jų sunkiame darbe!