Mėnuo: 2023 gegužės

Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena Pumpėnuose

Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena Pumpėnuose


Saulėtą gegužės vidurio šeštadienį į Pumpėnų miestelį visos vyskupijos jaunimą sukvietė gražus ir prasmingas renginys – Panevėžio vyskupijos Jaunimo diena. Vyskupijos jaunimo centro komanda labai pasistengė, kad visi kartu patirtume ir išgyventume jaunatviško džiaugsmo, veržlumo, gyvybės kupiną renginį ir priartintume jauną žmogų prie susitikimo su Tuo, kuris ir yra nenykstančios laimės Šaltinis. Jau tradicija tapusi jaunimo diena, kurią organizuoja „Įsikūnijusio Žodžio“ kongregacijos kunigai ir seserys su būriu savanoriu – skirta jaunimui, kad per įvairias veiklas jie turėtų galimybę atrasti jaunatviško veržlumo grožį, išgirstų atsakymus į jiems rūpimus klausimus, sveikai ir smagiai praleistų laiką, bei turėtų galimybę priartėti prie Dievo. Mūsų laukė įvairūs svečiai iš visos Lietuvos, kurie teminiuose užsiėmimuose atsakinėjo į aktualiausius jaunimui klausimus, dalinosi asmeninėmis patirtimis. Susitikimą nuotaikingai pradėjo kunigas Petras Pich. Klausėmės seminaristo Lino Braukylos apie gyvenimo prasmę. Labai įdomiai apie tai, ar mokslas (ne)prieštarauja tikėjimui pasakojo Marijus Jurkūnas. Vaikinus lytiškumo tema pokalbiui kvietė Ričardas Pagojus, o merginas kalbino sesuo Marija. Laurynas Jacevičius gvildeno temą, ar norint tikėti reikia būti kvailiu. Ir, žinoma, visus labai suintrigavo kunigas Arnoldas Valkauskas kalbėdamas apie egzorcizmą. Taip pat buvo daugybė sporto ir žaidimo rungčių – taip smagu pilstytis vandeniu ir žaisti tinklinį/futbolą/krepšinį (juk ne kasdien tenka tai daryti su kunigais ir vienuolėmis). Taip pat turėjome retą galimybę einant rožinio keliu atlikti išpažintį. Šventiškas akordas – iškilmingos Šventos Mišios, kurias aukojo Vyskupas Linas. Labai skanus maistas ir tikrai smagus koncertas. Tad iki kitų metų – juk turime išgirsti kvietimą grįžti vėl į Pumpėnus. O dabar ruošiamės Šv. Jokūbo kelio piligriminiam žygiui, kuris vyks birželio 9 d. Užunvėžiai – Anykščiai. Prisijunkite.

Daiva K.

PAŠAUKIMŲ DIENA

PAŠAUKIMŲ DIENA


Balandžio 30 d. jau šešiasdešimtą kartą buvo minima Pasaulinė pašaukimų diena, kurią, vykstant Vatikano II Susirinkimui, 1964 m. įsteigė popiežius Paulius VI. Popiežius Pranciškus siūlo, jog visų metų apmąstymuose bei maldose vadovautumėmės mintimi „Pašaukimas: malonė ir misija“. „Ji teikia puikią progą su nuostaba iš naujo atrasti, kad Viešpaties kvietimas yra malonė, nepelnyta dovana ir sykiu įpareigojimas pakilti, išeiti nešti Evangeliją kitiems. Esame kviečiami liudyti tikėjimą, artimai sujungiantį malonės – per sakramentus bei bažnytinę bendruomenę – gyvenimą ir apaštalavimą pasaulyje. Įkvėptas Dvasios, krikščionis atsiveria egzistencinių paribių iššūkiui ir yra jautrus žmogiškosioms dramoms, sykiu gerai atmindamas, kad misija yra Dievo darbas ir vykdoma ne pavieniui, bet bažnytinėje bendruomenėje drauge su broliais bei seserimis vadovaujant ganytojams. Mat tokia visada ir visais laikais yra Dievo svajonė – kad su Juo gyventume meilės bendrystėje.“ (Popiežius Pranciškus).
Mūsų jaunieji parapijiečiai saulėtą antradienio popietę buvo susirinkę į parapijos salę pasiklausyti gyvų liudijimų apie pašaukimus: savosiomis patirtimis dalinosi katechetė Daiva, kunigas Raimundas, bažnyčios tarnautoja Ingutė. Išgirdome tikrą gyvą Dievo veikimą kiekvieno kalbėjusiojo gyvenimo istorijoje. Ačiū didžiulis jiems, kad dalinosi gražiais, netikėtais ir net skaudžiais išgyvenimais. Po to jaunimas bandė „pasimatuoti“ įvairias profesijas: dizainerio-siuvėjo, floristo-stilisto, mokytojo, barmeno-padavėjo. Neįtikėtinai įdomiai ir kūrybingai jaunimas susitvarkė su jiems pavestomis užduotimis. Savo kūrinius palikome parapijos salei papuošti, o skanumynais vaišinomės ir dar ilgai kalbėjomės, diskutavome ir linksmai leidome laiką bendrystėje.
„Pašaukimas yra dovana ir užduotis, naujojo gyvenimo ir tikrojo džiaugsmo versmė“ – sako popiežius Pranciškus. Rinkimės šitą kelią.

Daiva K.