Mėnuo: 2022 birželio

Sutvirtinimo sakramento teikimas Anykščių šv. apašt. ev. Mato parapijoje

Sutvirtinimo sakramento teikimas Anykščių šv. apašt. ev. Mato parapijoje

Išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, pagarbi Dievo baimė – tai dovanos, kurias gausiai dalina Šv. Dvasia. Ar turi šias dovanas? Ar naudojasi jomis? Jei taip, tai būk pasveikintas, o jeigu ne – tai pats laikas apie tai pagalvoti…. Vedami katechetės Daivos Kuprionienės ir vikaro R. Zimkos 45 mokiniai ir 18 suaugusiųjų priėmė Sutvirtinimo Sakramentą. Rankos, kojos drebėjo iš pagarbios Meilės Dievui ir kažkokiai nepaaiškinamai nežinomybei… Bet tikroji ramybė, atradus gyvenimo MOKYTOJĄ, atsispindėjo tų žmonių akyse. Vyskupo L. Vodopjanovo OFM žodžiai apie Šv. Trejybę krito giliai į širdis, nepalikdami vietos abejonėms dėl sudėtingų kasdienybės posūkių. Nuostabi padėkos – atnašų puokštė, sukurta katechečių rankomis, dar kartą priminė, kad mūsų NEREGIMAS KŪRĖJAS – tobulas! Tik per JĮ, tik su JUO ir tik JAME gali tilpti tiek grožio ir MEILĖS savo vaikams. Jeigu dar svarstai ar nori JĮ pažinti, tai žinok, kad jau – laikas. Neturinčios „galiojimo laiko“ DOVANOS Tavęs laukia. Ateik ir priimk

♥️
?
?

Daiva Buelė

Šv. Jokūbo keliu….

Šv. Jokūbo keliu….

Liūdna, nuobodu, o gal kažką skauda viduje?? Ateik, ieškok, keliauk su mumis link JO, kuris turi visko apsčiai ir laukia

?

Mūsų kelionė, vedama katechečių D.Kuprionienės, D.Buelės ir A.Striogienės, prasidėjo Užunvėžių bažnyčioje Šv. Mišiomis ir baigėsi Anykščių parapijos namuose. Dalyvavo visų trijų mokyklų mokiniai. Kelionė buvo karšta, linksma, verčianti dairytis po nuostabiai sukurtus Dievo darbus, nes buvo duota užduotis. O užduotis – pamatyti kartu keliaujantį Jėzų ir užfiksuoti nuotraukoje

?
?

Kad mūsų neužvaldytų nuovargis….kalbėjom visi kartu rožinio slėpinius, murkdėm kojas šaltinėlyje, valgėm mamyčių suruoštus sumuštinius. O išsekus vandens atsargoms….Dievas apie tai irgi pagalvojo

?

Nuostabioji Bakanauskų šeima priėmė mus savo GAGOS ūkyje, pagirdė, vaikai aprodė ūkio gyventojus ir palinkėjo gero kelio. Pats didžiausias AČIŪ jiems

?
♥️

Ir mūsų kelionės finišas -nakvynė parapijos namuose su žaidimais, gitara ir picomis, kuriomis vaišino klebonas P.Baniulis ir vikaras R.Zimka

?
?
?

Gera, kai visų akys, širdys ir mintys sutampa ir veda į vieną tikslą – augti vidumi, skleisti Dievo žodį per Meilę ir „žvejoti“ žmones

♥️

Daiva Buelė

I-oji Šv. Komunija

I-oji Šv. Komunija

Komunija reiškia bendrystę. Priimdami Švenčiausiąjį Sakramentą patiriame bendrystę su Jėzumi. Sunkiai protu suvokiamas dalykas…,bet tai išlieka mūsų tikėjimo paslaptimi, kuri kiekvienam sava ir joje tarpininkų nebelieka.

Tai padėka Dievui už Jo Sūnų

Lepinat saulutei, A. Baranausko mokyklos ketvirtokai, vedami katechetės Daivos Buelės, žengė link altoriaus į „gyvą“ susitikimą su JĖZUMI. Baltų suknelių šnaresys pridengė jaudulio atodūsius, bet nepaslėpė akių švytėjimo norint pamatyti ir „paragauti“ gyvo Kristaus. Vaikai, priėmė Švenčiausiąjį Sakramentą, atsipalaidavo ir pažadėjo klebonui P. Baniuliui, kad į Dievo namus atvyks dažniau, nei, kad tik į savo vestuves ar savo vaikų krikštynas.

Po to jaunieji parapijiečiai su Vaida P. sugiedojo palaiminimo giesmę ir į lauką…. užfiksuoti šventės akimirkos ir priimti artimųjų sveikinimų.

Su meile, šiluma ir apkabukais vieni kitus išlydėjome į kelią, kuris veda TIK TIESIAI….O JĖZUS visada šalia, nes JIS veda jau pramintu ir patikrintu keliu. Amen.

Daiva Buelė

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

PIRMOJI ŠV. KOMUNIJA

Gyventi tikėjimu nereiškia pagražinti gyvenimo trupučiu religijos… Tikėjimas reikalauja rinktis Dievą pagrindiniu gyvenimo kriterijumi (Popiežius Pranciškus) Gegužės 21d., vedami tikybos mokytojos Astos Striogienės, Pirmosios komunijos sakramentą priėmė A.Vienuolio mokyklos ketvirtokai. Baltų suknelių šleifai, žvakučių šviesa, gležni berniukų pečiai švarkuose – visa tai altoriaus fone atrodė, kaip pasaka, vedanti į tikrovę, kuri niekada nesibaigs… Gera. Gražu. Ir viltinga, kad jaunieji parapijiečiai sugrįš rytoj, ir kitą savaitę, ir rudenį, ir vasarą į Dievo namus, nes šiandien jie pirmą kartą gavo neįkainojamą dovaną – gyvą KRISTŲ.

Šildydamas iš vidaus, Jis visada primins, kad MES kartu.

Esate PALYTĖTI ir turite tai, nuo ko prasideda kelionė į MEILĘ

katechetė Daiva Buelė

Sinodiniu keliu siauruko bėgiais

Sinodiniu keliu siauruko bėgiais

Vėluojanti vasara neatėmė iš mūsų žygių ir bendrystės troškimų. Birželio 1-2 d.d. būrelis J. Biliūno gimnazijos entuziastų – savanorių, A. Vienuolio progimnazijos ir A. Baranausko pagrindinės mokyklos mokinių, kuriuos lydėjo mokytoja Asta keliavome siauruko bėgiais nuo Anykščių iki Rubikių poilsiavietės „Esina“. Netrumpą kelionę skyrėme apmąstymams apie taikos svarbą – kalbėjome Marijos rožinį; diskutavome, ką reiškia iš tiesų keliauti kartu ne tik žygiuose, bet ir per gyvenimą,  sustabdėme akimirką iš Luko evangelijos apie Emauso mokinius fotografijose. Kai apsistojome poilsiavietės namelyje, turėjome atlikti įvairias užduotis: kurti draugų portretus ir juos apibūdinti – tai buvo džiaugsmo ir daug juoko suradus begalę panašumų į mus tikruosius. Kad iš ežero galėtume ištraukti akmenėlius – mergaitės net išsimaudyti nepabūgo: gražų gražų rožinį iš akmenėlių sudėliojome, įpindami savąsias maldas. Gera buvo iš aplinkoje esančių daiktų/augalų sukurti sveikinimą Tėvo dienai; pristatyti fotografijas apie Jėzaus mokinius (užduotį visi įvykdė puikiai, nes reikėjo fotografuoti slapčia, kad niekas nepastebėtų ir kad nesimatytų veidų…). Lietus neužgesino laužo liepsnos, tad vakarienė pavyko puiki – gardūs šašlykai ir keptos ant grotelių dešrelės. Tinklinis, kamuoliuko gaudymas, Martyno gitaros skambesys ir įtaigus švelnus Eglės balsas, pasivaikščiojimai … Žinoma, bemiegė naktis ir pokalbiai, pokalbiai, gyvi pokalbiai …

Tad kam patinka žygiai ir buvimas kartu, kam nesvetimi amžini dalykai – kviečiame jungtis į Šv. Jokūbo kelio piligriminį žygį nuo Užunvėžių iki Anykščių birželio 10-11d.d. Šis atstumas įeina į Camino Lituano kelią, bus išduoti sertifikatai ir piligrimystės pasai.

Daiva K.