Mėnuo: sausio 2019

Jaukus poezijos vakaras

Jaukus poezijos vakaras

Ketvirtadienio vakarą spaudė šaltukas. Jo nepaisė žmonės gausiai susirinkę į miesto biblioteką susitikti su kunigu, rašytoju ir poetu Robertu Grigu, su naujausia poezijos knyga „Dangus ir dykuma“.

Į poeto vidinį pasaulį įvedė smuikininkės Lijanos Žiedelytės atliekama muzika.

Priminęs klausytojams, kad sausio 24-oji šv. Pranciškaus Salezo – literatų globėjo diena, gerb. kunigas trumpai pristatė pirmąją prozos knygą „Rekrūto užrašai“. Tarnaudamas sovietinėje armijoje jis nepriėmė priesaikos, todėl teko išgirsti, iškęsti daug patyčių, nepelnytų bausmių ir smurto. Iš čia ir knygos pavadinimas.

Išgyvendamas sovietinės santvarkos beprasmybes, laisvo žodžio varžymus, aistringai pritardamas disidentų nuotaikoms, kunigas negalėjo tylėti. Taip atsirado poezijos knyga „Benamės svajos“.

Naujausia poezijos knyga „Dangus ir dykuma“. Pavadinimą poetas paaiškino paprastai – žmogus gyvena tarp dangaus ir dykumos, kurie yra šalia mūsų ir mumyse. Savo ribotumo supratimas – dykuma. Pirmieji eilėraščiai parašyti 1989 m. kunigaujant Labanore. Tai pirmoji jo parapija. Dzūkijos gamtos grožis, žmonių šiluma, aršios pokario partizanų kovos su okupantais žadino eiliuotą žodį. Tas ypač ryšku eil. „Mes krikščionys“ ir kt.

Kunigui ir poetui brangi Lietuvos praeitis, rūpi dabartis ir ateitis. Eilėse šviečia Dievo – visada atleidžiančio ir kviečiančio sugrįžti – ilgesys kasdienybėje, žmonių tarpusavio santykiai, amžinųjų vertybių troškulys. Nuskamba ir asmeninė lyrika. Siekiantiems tik materialinių gėrybių poetas siūlo eilėraštį „Sapnavau didžiulę jūrą“:

…Buvo grožio lig svaigimo

Buvo gelmė ir viršūnės

Ir, nepaisant to, aš greitai

Nusivyliau, pavargau:

Tiesdamas rankas į gylį

Tėvo ieškantis klajūnas

Prigimties balsu kartojau:

„Atsiliepkite… kas nors!”

 

Surinkęs būrelį jaunų entuziastų, dar sovietmečiu kunigas Robertas vyksta aplankyti V. Petkaus į Buriatiją. Kelionės įspūdžiai patenka į poezijos posmus. Skausmingai išgyvena poetas sausio 13-osios įvykius. Daugeliui aukų ir aktyviausiųjų skiriami šilčiausi žodžiai, visa Lietuva kviečiama to nepamiršti.

Užbaigia poetas knygos pristatymą netikėtai – dainuodamas solo pagal savo eilėraštį „Aš nežinau ar gerai“:

… Aš nežinau, nemąstau

Kas man rytoj atsitiks

Aš tik klausau ir laikau

Širdį pakeltą aukštyn…

 

O kaip tiko poezijos vakaro nuotaikai smuikininkės Lijanos virtuoziškai atlikti kūriniai: J. Naujalio „Svajonė“, Fr. Šuberto „Ave Marija“, melodija „Kur giria žaliuoja“! Antrosios oktavos la suvirpino širdis ilgam.

Išsirikiavusi ilga eilutė autografų – įrodymas, kad anykštėnai myli, skaito poeto knygas, laukia naujų.

Genovaitė R.

             

Lyg nauja giesmė

Lyg nauja giesmė

Per pastaruosius metus Anykščių šv. Mato parapijoje atsirado nemažai naujų veidų, naujų šeimų, kurioms Anykščių miestas tapo namais. Nauji parapijiečiai atvyko iš įvairių Lietuvos kampelių, kupini idėjų ir iniciatyvų. Atsirado poreikis skirti daugiau dėmesio ir sielovados šeimoms, todėl džiugu yra paskelbti apie naujai susikūrusią „Anykščių šv. Mato parapijos ŠEIMŲ BENDRUOMENĘ“. Bendruomenės iniciatyva buvo nuspręsta, jog kiekvieną antrąjį mėnesio sekmadienį vienuoliktos valandos šv. Mišios nuo šiol vadinsis „ŠEIMŲ MIŠIOMIS“.

Sausio 13 dieną, kartu su Laisvės gynėjų minėjimu bei šimtmečio anykštėnų paskelbimu, džiaugėmės ir dėkojome mūsų Viešpačiui Jėzui už mūsų šeimas: už vaikus, tėvus, senelius… Svečiuose buvo šlovinimo grupė „Viena diena“ iš Vilniaus – Augustė, Gediminas ir Vaida, bei mažoji Teresėlė, kuri drąsiai vaikščiojo priešais altorių ir giedojo giesmes. Vaikai, kurie susirinko į vaikų kampelį, su savanore Živile klijavo Lietuvos vėliavėles bei spalvino Jėzaus krikšto sceną. Šeimų bendruomenės nariai skaitė skaitinius ir nešė aukas.

Artimiausios ŠEIMŲ MIŠIŲ datos: VASARIO 10 d., KOVO 10 d., BALANDŽIO 14 d., GEGUŽĖS 12 d, ir t.t. Kviečiame visas šeimas prisijungti kartu švęsti Jėzaus pergalę ir kartu stiprinti mūsų mažąsias Bažnyčias- šeimas dėkingumo ir meilės dvasioje.

Visus šv. Mišių dalyvius kviečiame aktyviai dalyvauti:

  • Ant lapelių, kurie bus padėti bažnyčios gale, parašyti „laišką Dievui“ – prašymus ir dėkojimus, kurie bus paaukoti Mišių metu;
  • Giedoti giesmes, kurios bus leidžiamos per projektorių;
  • Vaikučius, kurie dar nesiruošia pirmajai Komunijai, ateiti į „Vaikų kampelį“, kuriame su savanoriais jie galės daryti specialias tos dienos Evangeliją aiškinančias užduotėles;
  • Didesniuosius vaikus atsisėsti priekyje, specialiai jiems paskirtuose suoluose ir klausytis vaikiško pamokslo;
  • Visas šeimas Mišių pabaigoje ateiti specialiai jiems skirto palaiminimo;
  • Po Mišių visiems dalyvavusiems susitikti prie arbatos puodelio.

 

Jeigu turite pasiūlymų arba norėtumėte įsijungti į Anykščių šv. Mato šeimų bendruomenę, kreipkitės tel. 862130107, Justė