Dėkojame parapijiečiams, kurie padėjo ruoštis Šv. Mato atlaidams.